Kritikerlaget

Kalender

Oppdatert program: Geografi og kritisk praksis – Kritikerseminaret 2011

Terry Eagleton har dessverre vært nødt til å trekke seg fra Kritikerseminaret på Lillehammer. Istedet byr vi på Pynchon-foredrag ved kritiker, oversetter og litteraturviter tilknyttet UiB, Preben Jordal. For øvrig blir det foredrag ved Anne-Marie Mai, Espen Søbye, Birgitta Wallin og Anna Hallberg (bildet). Oppdatert program er vedlagt.

Kritikerlaget 20. mai 2011 LitteraturSeminarer
Anna hallberg

«Geografi og kritisk praksis» – Kritikerseminaret under Norsk Litteraturfestival 2011

Torsdag 26. mai Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 10.30 Registrering og kaffe

Kl. 11.00 Anne-Marie Mai: «Et boost via geografien. Byen som omdreiningspunkt i dansk litteraturhistorie»

Tradisjonelt fortelles litteraturhistorien ut fra personer eller perioder, men i Hvor litteraturen finder sted, bd. I-III tar Anne-Marie Mai utgangspunkt i stedene der litteraturen er blitt til. Siste og tredje bind der storbyene, avisene og Internett er røde tråder, utgis i år. Anne-Marie Mai er professor i litteratur ved Syddansk Universitet, Danmark.

Kl. 13.00 Espen Søbye: «Offentlighet, kritikk og filosofi. Grunnlagsproblemer i sakprosakritikken»

Sakprosakritikken må bygge på allmenndannelse, men i hvilken grad er det mulig i dag? Espen Søbye er magister i filosofi og har anmeldt sakprosa i Dagbladet, Prosa og Agora. Han har skrevet flere biografier, den siste er: En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965. En arkivstudie (2010).

Kl. 14.00 Birgitta Wallin: «På reise med karavan i litteraturen og verden»

Det svenske litteraturtidsskriftet Karavan ved sjefredaktør Birgitta Wallin ble i 2009 tildelt Stig Dagerman-prisen for sitt arbeid med å introdusere store, men ukjente forfatterskap fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Wallin er selv oversetter og en av lederne for oversettelsesprosjektet «Indiska Biblioteket» – et litterært samarbeid over grensene. Innlegget etterfølges av en kommentar ved kritiker Alf Kjetil Walgermo.

Kl. 17.30 (etter festivalens hovedforedrag) Middag

Fredag 27. mai Holbøsalen, Kulturhuset Banken

Kl. 11.00 Preben Jordal: ««For Ion så naiv» – håp, geografi og diktning hos Thomas Pynchon»

På tross av at forfatterskapet til medieskye Thomas Pynchon ikke teller mer enn åtte utgivelser siden debuten i 1963, regnes det som et av etterkrigstidens viktigste og mest innflytelsesrike. Gjennom romaner som V., Gravity’s Rainbow og Mason & Dixon har han bidratt til å kartlegge den amerikanske/vestlige historie, geografi og mentalitet. Denne våren kom Pynchons to seneste romaner på norsk, Imot dagen og Iboende brist, sistnevnte oversatt av Preben Jordal, som her vil ta for seg utvalgte, vesentlige sider ved Pynchons forfatterskap. Preben Jordal er kritiker, oversetter og litteraturviter tilknyttet Universitetet i Bergen.

Kl. 13.00 Anna Hallberg: «Urbanitet og poesi»

Finnes det urban poesi i Skandinavia? Hva betyr «byen» som fenomen for svensk og norsk poesi? Anna Hallberg er svensk poet og litteraturkritiker i Dagens Nyheter. Hennes fjerde diktsamling, Colosseum, Kolosseum (2010), var nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Den norske Forfatterforening og Institusjonen Fritt Ord.