Kritikerlaget

Kalender

Media om ny kritikerpris

Det har vært flere oppslag i media om ny kritikerpris for beste sakprosabok.

Kritikerlaget 22. april 2012 PriserLitteratur

Klassekampen, Morgenbladet (se filvedlegg), Bergens Tidende og Bok og Samfunn har hatt oppslag om Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne.

Filvedlegg