Media om ny kritikerpris

Det har vært flere oppslag i media om ny kritikerpris for beste sakprosabok.

22. april 2012

Klassekampen, Morgenbladet (se filvedlegg), Bergens Tidende og Bok og Samfunn har hatt oppslag om Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne.