Oslo kommune med ny stipendordning til kunst- og kulturformål

Oslo kommune har opprettet en ny stipendordning til kunst- og kulturformål. Stipendordningen skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og bredde innen kunst- og kulturområdet. Ordningen erstatter bl.a. Oslo bys årlige kulturstipend og priser samt Munch- og Vigelandsstipendene utdelt annet hvert år.

Oslo kommunes kunst- og kulturstipend er delt inn i seks større kategorier og det skal i 2010 deles ut til sammen 2,8 millioner. Kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer er velkommen til å søke via elektronisk søknadsskjema innen 15. oktober 2010. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for 2011 vil være 15. mai 2011. Søkerne må ha folkeregistrert adresse i Oslo.

20. september 2010

Oslo Kommunes kunst- og kulturstipend 2010, med søknadsfrist 15. oktober 2010:

Munch- og Vigelandsstipendet

· Nyskapende forskning eller forskningsformidling i tilknytning til Munch-museets, Vigeland-museets, Stenersenmuseets og Kunst i Oslos samlinger.

Stipend til unge kunstnertalent innen frivillig kulturfelt

· Unge kunstnere som rekrutterer og arbeider på frivillig basis innen ulike kunst- og kulturgenre.

Kunstner i etableringsfasen

· Yngre kunstnere i etableringsfasen i Oslo.

Internasjonal kunstnerutvekslingsordning

· Opphold ved utenlandsk institusjon hvor formell invitasjon foreligger.

Kulturprofilstipend

· Bygge opp om Oslos kulturprofil 2010: Oslo som musikkby med særlig vekt på etniske minoriteter eller nyskapende ikke-kommersielle prosjekter.

Diversestipend

· Produksjon, arbeid, studier, materialer og reise.

Som hovedregel er det kun enkeltpersoner som kan motta stipend, men det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter/ kunstnergrupper dersom alle deltakerne søker separat med unntak av de grupper som er registrert som selvstendig rettssubjekt i Brønnøysundregistrene.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun anledning til å søke på én stipendtype per søknadsrunde.

Elektronisk søknadsskjema

Søkere benytte elektronisk søknadsskjema. For søknadsåret 2010 vil skjema være tilgjengelig f.o.m. 29. september 2010.

For mer utfyllende informasjon om stipendordningen samt elektronisk søknadsskjema, se våre nettsidene til Oslo Kommune, Kulturetaten.

Søknadsfristen for 2010 er 15. oktober 2010 – Vedtak vil foreligge i april 2011.

Kontaktperson:
Ragnhild Vreim Tveitan, Prosjektansvarlig
Telefon: 953 31 783
E-post: "stipend@kul.oslo.kommune.no ":mailto:stipend@kul.oslo.kommune.no