Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Oslo kommunes kunst- og kulturstipend for 2012

Kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer kan søke Oslo kommunes kunst- og kulturstipend. Søknadsfristen er 15. mai 2012.

Kritikerlaget 30. mars 2012 ØkonomiUtlysninger

Stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og bredde innen kunst- og kulturområdet. Ordningen skal videre være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere og omfatter seks ulike stipendtyper:

MUNCH- OG VIGELANDSSTIPENDET
Nyskapende forskning eller forskningsformidling i tilknytning til Munch, Vigeland, Stenersen og Kunst i Oslo sine samlinger.

STIPEND TIL UNGE KUNSTNERTALENT INNEN FRIVILLIG KULTURFELT
Unge kunstnere som rekrutterer og arbeider på frivillig basis innen ulike kunst- og kulturgenre.

KUNSTNER I ETABLERINGSFASEN
Yngre kunstnere i etableringsfasen i Oslo.

INTERNASJONAL KUNSTNERUTVEKSLINGSORDNING
Opphold ved utenlandsk institusjon hvor formell invitasjon foreligger.

KULTURPROFILSTIPEND
Bygge opp om Oslo kommunes kulturprofil.

DIVERSESTIPEND
Produksjon, arbeid, studier, materialer og reise.

Søkere må ha folkeregistrert adresse i Oslo kommune per 31.12.2011, med unntak av søkere til Munch- og Vigelandsstipendet.

For ytterligere informasjon om stipendordningen se Oslo kommunes nettside
eller send e-post til: stipend@kul.oslo.kommune.no

SØKNADSSKJEMAER: Søker må benytte elektronisk søknadsskjema. For søknadsåret 2013 vil skjema være tilgjengelig fra og med tirsdag i uke 14 på Kulturetatens nettsider.

SØKNADSFRISTEN ER 15. MAI 2012. Vedtaket vil foreligge i desember 2012.