«Oversettelseskritikk – finnes det?»

Velkommen til arrangement under Oversatte dager 2019 på Litteraturhuset i Oslo

6. februar 2019

«Oversettelseskritikk – finnes det?»

Tid: Fredag 1. mars kl. 16.00–16.45
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Hvert år utgis det en mengde oversatte bøker i Norge. Ikke sjelden dreier det seg om verdenslitteratur og mange av utgivelsene holder et høyt språklig nivå. Men i motsetning til den øvrige skjønnlitteraturen, blir oversatte bøker sjelden vurdert som nettopp oversettelser fra et annet språk enn norsk. Dersom oversetteren i det hele tatt nevnes, er det ofte i form av et lite rosende nikk helt mot slutten av anmeldelsen – «boken er for øvrig utmerket oversatt av N.N.» – eller ved at anmelderen uttrykker en viss skepsis overfor enkelte av oversetterens utallige språklige valg. Men hvor blir det av den velinformerte, språkkyndige oversettelseskritikken?

I samarbeid med Norsk kritikerlag har Oversatte dager 2019 en ambisjon om å bøte litt på dette og har derfor samlet en gruppe språkkompetente kritikere til en seanse der det vil bli både diskusjon om oversettelseskritikk generelt og drøfting av utvalgte enkelttekster.

Jon Rognlien er kritiker og sakprosaforfatter i tillegg til å være oversetter og filmtekster. Margunn Vikingstad er kritiker og oversetter. Frode Helmich Pedersen er kritiker og førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Samtalen ledes av Preben Jordal, kritiker og oversetter.