Kalender

Påstand om kritikerprisen korrigert

Jan Erik Vold har ved flere anledninger, senest i essayet «Diktets venner» om Paal Brekke i Bokmagasinet lørdag 18. desember, hevdet at tildelingen til Paal-Helge Haugen i 1990 var siste gang Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok gikk til en diktsamling. Norsk kritikerlag ønsker å gjøre oppmerksom på at dette ikke er korrekt – riktignok ikke for å forsøke å underkjenne Volds poeng om at det har vært en problematisk underrepresentasjon av diktsamlinger på listen over kritikerprisvinnere de siste førti årene, men fordi denne påstanden som nå er i ferd med å etableres som en slags «sannhet» innebærer en usynliggjøring – antakelig av ren uforvarenhet – av tildelingen av Kritikerprisen til Øyvind Rimbereid i 2004.

Mariann Enge 06. januar 2011 Litteratur
Solaris korrigert hd image

Jan Erik Vold har ved flere anledninger, senest i essayet «Diktets venner» om Paal Brekke i Klassekampen (Bokmagasinet) lørdag 18. desember, hevdet at tildelingen til Paal-Helge Haugen i 1990 var siste gang Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok gikk til en diktsamling. Klassekampens journalist Ronny Spaans brukte fredag 31. desember Volds artikkel som kilde for en faktaspalte hvor det hevdes at «berre éin poet har fått Norsk kritikarlags pris dei siste 37 åra (Paal-Helge Haugen i 1990)». Norsk kritikerlag ønsker å gjøre oppmerksom på at dette ikke er korrekt – riktignok ikke for å forsøke å underkjenne Volds (og Spaans’) poeng om at det har vært en problematisk underrepresentasjon av diktsamlinger på listen over kritikerprisvinnere de siste førti årene, men fordi denne påstanden som nå er i ferd med å etableres som en slags «sannhet» innebærer en usynliggjøring – antakelig av ren uforvarenhet – av tildelingen av Kritikerprisen til Øyvind Rimbereid i 2004.

Hvilken bok som skal tildeles Kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok, avgjøres hvert år ved uravstemning i to runder blant Norsk kritikerlags medlemmer. Om man studerer oversikten over bøker som er tildelt denne prisen fra den ble opprettet i 1950 til i dag, er det påfallende at antallet tildelinger til poeter var betydelig på 50-, 60- og begynnelsen av 70-tallet, for så å synke brått og drastisk til nesten ingen i tiden frem til i dag. I løpet av de tre første tiårene fikk blant andre Tor Jonsson, Emil Boyson, Rolf Jacobsen, Olav H. Hauge, Stein Mehren, Astrid Hjertenæs Andersen, Hans Børli, Gunvor Hofmo og Paal Brekke prisen for diktutgivelser. På 80-tallet var det derimot ingen poeter som fikk prisen: Etter at Paal Brekke fikk den for Aftenen er stille i 1972, skulle det ta hele 18 år før prisen igjen gikk til en diktsamling, da til Paal-Helge Haugen for Meditasjonar over Georges de La Tour i 1990. Men 14 år senere, i 2004, gikk prisen altså til Øyvind Rimbereid for diktsamlingen SOLARIS korrigert.

Mariann Enge, Leder av arbeidsutvalget til litteraturseksjonen i Norsk kritikerlag

Dette innlegget er også på trykk på debattsidene i dagens utgave av Klassekampen.