Pris til professor Nina Goga

Professor Nina Goga er tildelt FoU-prisen 2016 ved Høgskolen i Bergen.

4. november 2016
Nina goga 1221foto lisbeth a heilund

Professor Nina Goga er tildelt FoU-prisen 2016 ved Høgskolen i Bergen. Goga er medlem i Norsk kritikerlag, og hun mottar prisen for sin forskning som i følge HiB «plasserer henne internasjonalt som ein av Nordens og fagfeltets fremste barnebokforskarar. Prisvinnaren har ei fleirfagleg orientering mot forskingsfeltet og er særleg oppteken av feltets berøringspunkt mellom allmenn litteraturvitskap, danningsteori og kunstfagdidaktiske problemstillingar» skriver Høgskolen i Bergen på sine nettsider. Goga omtales dessuten som «ein person med ei inkluderande og delande haldning, som også kjem ferske forskarar og nytilsette ved høgskulen til gode.» Norsk kritikerlag gratulerer!

Les saken i sin helhet her.