Kritikerlaget

Kalender

Prosjektmidler til kunst- og kulturkritikk

Norsk kulturråd lyste nylig ut prosjektstøtte for å styrke og utvikle kunst- og kulturkritikken. Søknadsfrist er 1. desember.

Kritikerlaget 18. oktober 2016 UtlysningerNyheter
Money1

Utlysningen er en engangsutlysning, og hensikten er i følge Kulturrådet «å styrke og utvikle kunst- og kulturkritikk i norsk offentlighet.» Videre er det et mål at «flere og nye publikumsgrupper og kulturbrukere kan delta og engasjere seg i den offentlige samtalen og den kritiske debatten om kunst og kultur», et mål som har sin rot i den pågående omstillingen som mediefeltet er inne i, og som krever endringer i den tradisjonelle kritikken.

Kulturrådet uttaler at «Utlysningen er en engangsutlysning som inviterer søkere til å utvikle prosjekter som når den store bredden som finnes av kunst- og kulturbrukere. Utlysningen åpner for søkere som ønsker å utforme og formidle ny kritikk gjennom nye medier og på nye plasser.»

Så vel enkeltkritikere som institusjoner og andre virksomheter kan søke støtte.

Les mer om retningslinjer og formål på Kulturrådets nettsider, der søknadsskjema også er tilgjengelig.