Kalender

Prosjektmidler til kunst- og kulturkritikken

Norsk kulturråd lyser ut 4 millioner kroner for å skape engasjement for kunst- og kulturkritikken.

Kritikerlaget 27. september 2016 UtlysningerNyheter
Muppetshow kritikere

I dag kunngjorde Norsk kulturråd at de har vedtatt å lyse ut 4 millioner kroner til prosjekter som kan skape større interesse og engasjement for kunst- og kulturkritikkens ulike uttrykksformer og roller. Bakgrunnen er den stadig pressede situasjonen som kunst- og kulturkritikken befinner seg i, og formålet med utlysningen er å styrke kritikkens betydning i offentligheten.

Prosjektleder Rolf Engelsen peker dessuten på det sammensatte bildet som kritikken er en del av, og med denne utlysningen oppfordres til å tenke nytt rundt hvordan kritikken kan gå i dialog med publikum.

– Med denne utlysningen inviterer vi både nye, og mer erfarne aktører, til å bruke publikums kompetanse og engasjement og utnytte mulighetene i det aktuelle medie- og arenabilde. Vi håper det kommer søknader om prosjekter som fremmer nye møter og samtaleformer mellom kritikere, kunstnerne og brukerne av kunst- og kulturtilbudene, sier Engelsen.

Les hele utlysningen her.