Kritikerlaget

Råere kritikk med fagbrev?

Ungdommens kritikerpris 2006 er resultat av et samarbeid mellom <LINK http://www.foreningenles.no/prosjekter/aktuelle_prosjekter/ungdommens_kritikerpris _top>!les, Utdanningsforbundet, Utdanningsdirektoratet, Den Norske Forleggerforening og NK. Den første utdelingen av prisen vil finne sted i mars.

Christer Dynna 18. februar 2006 Litteratur
Judge.jpg 01

Erfaringer fra dette landsdekkende prosjektet, som har pågått i et drøyt år, tyder på at kritikerstandens råskap ville vært enda mer uhemmet med en yrkesutdanning i bagasjen. Nesodden-elevene på elektrofag, der <LINK http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article1226230.ece top>Aftenpostens reporter gjorde en stikkprøve, avslører at sannheten sitter løsere her enn hos barn, fulle folk og konvensjonelle litteraturkritikere.
!les også:
<LINK http://www.siste.no/underholdning/article1815478.ece>Siste.no
<LINK http://web3.aftenbladet.no/kultur/article233526.ece>Aftenbladet.no
<LINK http://www.gd.no/artikkel.asp?Artid=162057>Gudbrandsdølen Dagningen
<LINK http://www.utdanningsforbundet.no/UdfTemplates/Page
___33517.aspx _top>Utdanningsforbundet