Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Rammeavtale for frilansere signert

Det er nå kommet på plass en rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff med Mediebedriftenes Landsforening.

Kritikerlaget 22. april 2018 Nyheter
Faksimile gjengitt med tillatelse fra journalisten

Tidligere denne uken meldte Norsk Journalistlag at det nå har kommet på plass en rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff med Mediebedriftenes Landsforening.

– Forhandlingen om avtalen har tatt lang tid, men det har vært viktig. Vi ser at MBL også er opptatt av ordnede forhold for frilanserne, og det er vi glade for, sier leder i Norsk Journalistlag Hege Iren Frantzen.

Avtalen gjør forholdet mellom frilansere og oppdragsgivere ryddigere, noe som det lenge har vært nødvendig å sørge for.

– Vi har sett at det lett oppstår konflikter på grunn av dårlig eller ikke-eksisterende avtaler ved bruk av frilansstoff, sier Frantzen.

Rammeavtalen fastsetter blant annet rammene for hva oppdragsgiveren og frilanseren kan avtale; den forutsetter at det inngås en individuell avtale mellom frilanser og oppdragsgiver, der det heller ikke kan avtales dårligere vilkår enn det som Rammeavtalen fastsetter.

Rammeavtalen i sin helhet finner man på Norsk Journalistlags nettsider.