Rapport fra årsmøtet i Norsk kritikerlag

11.april 2015 var medlemmer av Norsk kritikerlag og inviterte gjester samlet i Forfatternes Hus i Rådhusgata til årsmøte i Stiftelsen Kunstkritikk, seksjonenes medlemsmøter, faglig innslag, utdeling av Olav Dalgaards kritikarpris og selve Årsmøtet for hele laget. Etterpå var det mat og fest.

14. april 2015
Img 2407 2
Leder for Norsk kritikerlag, Ida Habbestad

11.april 2015 var medlemmer av Norsk kritikerlag og inviterte gjester samlet i Forfatternes Hus i Rådhusgata til årsmøte i Stiftelsen Kunstkritikk, seksjonenes medlemsmøter, faglig innslag, utdeling av Olav Dalgaards kritikarpris og selve Årsmøtet for hele laget. Etterpå var det mat og fest.

Referat vil bli lagt ut senere, men noe informasjon fra dagen kommer allerede her.
Bilder ligger nederst.

Styret i stiftelsen Kunstkritikk
Etter møtet i stiftelsen Kunstkritikk så styret ut som følger.

Styreleder: Petter Snare

Styremedlemmer
Øivind Storm Bjerke(gjenvalgt for 2 år)
Nora Ceciliedatter Nerdrum(innstilt for 2 år)
Inger Johanne Nordby Wernø(ikke på valg)
Hanne Hammer Stien(ikke på valg)

Varamedlemmer
Marit Kristine Flåtter(gjenvalgt for 2 år)
Mona Pahle Bjerke (innstilles for 1 år)

Valgkomiteen til styret i Kunstkritikk er Arbeidsutvalget, seksjon kunst, Norsk kritikerlag.

Arbeidsutvalgene, Norsk kritikerlag
Etter seksjonenes møter så arbeidsutvalgene ut som følger.

Arbeidsutvalget, seksjon litteratur
Leder: Astrid Fosvold
Medlemmer: Bernhard Ellefsen, Erik Engblad, Ellen Sofie Lauritzen,
Varamedlem: Bjørn Ivar Fyksen

Arbeidsutvalget, seksjon teater, musikk, dans
Leder: Lillian Bikset,
Medlemmer: Julie Rongved Amundsen, Emil Bernhardt, Hild Borchgrevink, Varamedlem: Lars Elton.

Arbeidsutvalget, seksjon kunst
Leder: Mona Gjessing
Medlemmer: Monica Holmen, Mona Pahle Bjerke, Bjørn Hatterud
Varamedlem: Heidi Bale Amundsen

Leder for Norsk kritikerlag
På årsmøtet ble Ida Habbestad gjenvalgt som leder til stor begeistring fra de fremmøtte.
Leder: Ida Habbestad

Tildeling av Olav Dalgaards kritikarpris
Olav Dalggards kritikarpris ble tildelt Dagsavisens Turid Larsen. Vi gratulerer! Se egen sak.

Faglig innslag
«Hvor god er egentlig kritikken – og kritikeren? Må de begge utfordres og utvikles?»
Paneldebatt med Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten, Stian Wallum, kulturredaktør i Adresseavisen, og Hilde Sandvik, kulturredaktør i Bergens Tidende. Ordstyrer Margunn Vikingstad.

Fullsizerender 2
Fra venstre: Margunn Vikingstad og Oda Bhar
Fullsizerender 5
Fra møtet i stiftelsen Kunstkritikk. fra v. Mariann Enge, Jonas Ekeberg, Inger Johanne Nordby Wernø og Nora Ceciliedatter Nerdrum
Fullsizerender 4
Redaktør i Vinduet, Preben Jordal
Img 2403
Nils-Petter Enstad bak mikrofonen
Fullsizerender 3
Fra venstre: Ida Habbestad, Sindre Hovdenakk, Margunn Vikingstad, Anne Merethe Prinos, Oda Bhar og Øystein Hauge
20150411 162042
Fra venstre: kulturredaktørene Sarah Sørheim, Hilde Sandvik og Stian Wallum. Til høyre: ordstyrer Margunn Vikingstad
Fullsizerender
Turid Larsen i front,
Img 2419
Vinner av Olav Dalgaards kritikarpris, Turid Larsen holder sin takketale