Rapport fra Kritikersalong 24. september

kunstkritikk.no – livets rett eller nedleggelse?

29. september 2008

Det ble rettet kritisk skyts mot kunstkritikk.no på Kunstnernes hus den 24. september. I den litt glisne salen var det mye engasjement, men en bedre balanse i panelet hadde vært ønskelig. En positiv stemme utenifra kunne bidratt til en mer optimistisk stemning. Tidvis var diskusjonen ordbruken tørr og litt resignert som i et bedriftsforsamlingsmøte. Ord som “kvalitetssikring” brukervennlighet? og ?volumer? virret i luften. I panelet satt Sigrid Røyseng som har skrevet en evalueringsrapport om nettstedet, Øystein Hauge fra Bergens tidende og redaktør Ketil Nergaard. Moderator var kunstseksjonens leder Janicke Iversen.
Sigrid Røyseng startet med en summering av hovedpunkter og problemstillinger i evalueringen:
1. Nettstedet kunstkritikk.no ble etablert fordi man så et underskudd av kritikerstemmer i billedkunstfeltet. 135 registrerte skribenter står i dag oppført på nettstedet og løftet om mangfold er delvis innfridd. Imidlertid viser det seg at av disse 135 er det få som har skrevet mer enn to til tre kritikker. Det er en kjerne av 10-12 skribenter som kan sies å være faste bidragsytere.
2. Det er et ?demokratisk underskudd? i sammensetning av skribenter og utøvelse av kritikk på nettsiden. Blant skribentene er det en motstand mot skriveopplæring, den ?frittstående autodidakt? dominerer. Øremerkede skrivekurs har ikke vært noen suksess og Røyseng mener dette skyldes en litt ?elitær? måte å tenke kunstkritikk på.
3. Nettstedet fungerer som et spesialistforum beregnet på et internt miljø der Oslo dominerer og setter tonen. Røyseng ser ikke dette som oppsiktsvekkende, men stiller spørsmål om det er muligheter for en større grad av allmenngjøring i fremtiden.
Som konklusjon synes Røyseng prosjektet er godt men mener større grad av demokratisering og allmenngjøring bør diskuteres.
Ketil Nergaard var kritisk til Kulturrådets rolle. Evalueringen kom for sent i forhold til pengemidlenes varighet. Prøveprosjektet varte i 3 år og gikk ut for 2 år siden. Evalueringsrapporten skulle ligget på bordet før prøveordningen gikk ut. En representant fra kulturrådet og Røyseng var enig i dette og la skylden på treghet i systemet. Røyseng tok også selvkritikk når det gjaldt manglende brukerundersøkelse av nettstedet. I følge Røyseng lot ikke dette seg gjøre på grunn av manglende midler. Nergaard mente også at fagfeltet Røyseng tilhører (sosiologi) og kunstfeltet ikke har kommet hverandre tilstrekkelig i møte i denne rapporten.
Nergaard mente bestemt at kunstkritikk.no var et ?must? for kunstfeltet og mye besøkt og diskutert. Nettstedet har også vært fødselshjelper for nesten alle nye kritikerere i dagsavisene. Kunstkritikk. no har nå gått inn i et samarbeidsprosjekt med tilsvarende nettsteder i Danmark og Sverige under paraplyorganisasjonen Kulturkontakt Nord.
Øystein Hauge kom med en ganske oppsiktsvekkende påstand om at redaksjonen var kalt inn på teppet hos Kulturrådet etter en diskusjon på nettstedet som følge av Marit Flåtters tekst “Kritikk av Kunstakademiet i Bergen” i april 2005. Dette var et bevis på naivitet hva gjelder uavhengighet i forhold til hva Kulturrådet og eventuelt andre sponsorer mener. Haugen antydet at dette var noe den forrige redaktøren (Jon-Ove Steihaug) hadde måttet forholde seg til.
Haugen gav inntrykk av å ha lite til overs for nettstedet. Det var ingen ?varme? for stedet i den kretsen han beveget seg i. Stedet har ikke gitt flere stemmer og kvaliteten på det som har vært skrevet har ikke blitt bedre. Han mente at Røyseng?s rapport gav stedet identitet i den forstand at den plasserte kunstkritikk.no som et elitært talerør med smal base. Nettstedet er også uryddig og mangler en klar redaktørstemme som kunne bringe inn tydelighet. Diskusjonene mangler faglighet og domineres av synsing.
Etter panelets innlegg ble det innbudt til diskusjon og bidrag fra salen. Dag Solhjell var engasjert i spørsmål omkring hva som skrives, av hvem og for hvem. Han er enig i at det nettstedet har lukket seg om Osloscenen og er for spesialisert mot ung ?avant garde?-kunst. Budsjettet bør økes betraktelig for å få på plass en bredere geografisk og kunstnerisk plattform m.a.o. en allmenngjøring. Han karakteriserte profilen som ?esoterisk?. Tekstene er ?tekstbaserte? og ingen guide til utstillingene.
Nettstedets relevans ble trukket i tvil av Røyseng og Haugen. Røyseng mente andre nettsteder som Scenekunst. No og Ballade.no innarbeidet kunstpolitiske saker bedre på sine sider, noe som gav flere lesere.
Fra salen sa Jon Refsdal Moe at den redaktørens rolle har vært god. En mer kontrollerende redaktør ville gjøre det vanskelig å skrive eksperimentelt og spontant, ifølge han.
Diskusjonen om det redaksjonelle endte med en pengediskusjon m.a.o. om økt volum versus penger, geografisk spennvidde versus penger, redaksjonell styring versus penger osv.osv.
Til slutt spurte moderator Janicke Iversen spørsmålet: ?kunstkritikk, levedyktig eller nedlegges?? Svaret fra Røyseng og Haugen: Jo, levedyktig, hvis mer popkultur ;-)