Kritikerlaget

Rapport: Kuttes det fortsatt i kulturkritikken?

I forbindelse med Norsk kritikerlags jubileumsseminar som ble arrangert 25. november 2023, ble rapporten «Kuttes det fortsatt i kulturkritikken?» lansert.

Kritikerlaget 28. november 2023 Nyheter
Pexels jess bailey designs 750913 (1)
Kilde: Pexels / Jess Bailey

Lørdag 25. november 2023 ble Norsk kritikerlags jubileumsseminar arrangert. I den anledning ble rapporten «Kuttes det fortsatt i kulturkritikken? Kritikkens utvikling og kuttenes konsekvenser» lansert. Det er Andrea Csaszni Rygh, doktorgradsstipendiat, Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS, som på oppdrag fra Kritikerlaget har gjennomført og skrevet rapporten.

Som Rygh skriver i rapportens forord presenterer rapporten «en undersøkelse av antall kritikker innenfor ulike kunstområder i et utvalg aviser og tidsskrifter fra 2007 til 2022. I tillegg presenteres en analyse av intervjuer med seks kritikere innenfor kunstområdene litteratur, musikk, teater, visuell kunst og dans om deres syn på utviklingen av kritikken og aktuelle problemstillinger for kritikken i dag.»

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk kritikerlag i forbindelse med at Future Present Group i 2022 gjennomførte en medlemsundersøkelse blant Kritikerlagets medlemmer.

Rapportens innledende sammendrag:
I denne rapporten gjøres det rede for en undersøkelse av kritikkens utvikling innenfor kunstområdene litteratur, musikk, teater, visuell kunst og dans. Del 1 av undersøkelsen har tatt for seg utviklingen av antall kritikker i aviser og tidsskrifter i årene 2007, 2017 og 2022. Del 2 av undersøkelsen har tatt for seg intervjuer med kritikere innenfor ulike kunstområder om deres syn på kritikkens utvikling de siste tiårene. Forskningsspørsmålene som har ledet undersøkelsen er:

1) Hvilke utviklingstrekk ser vi i kunstkritikken med tanke på antall anmeldelser innenfor de ulike kunstfeltene?

2) Hvilke utviklingstrekk peker kritikerne selv på når det gjelder kutt i kritikken, endringer i kritikkens innhold og aktuelle spørsmål som mangfold og rekruttering til kritikeryrket?

Del 1 av undersøkelsen viser at det har blitt kuttet drastisk i kulturkritikken fra 2007 til 2022. Blant de trykte avisene i utvalget har kritikken blitt mer enn halvert i denne perioden (55,8 prosent nedgang). Fra 2017 til 2022 var kuttet på 18,8 prosent i avisene. Kritikken i kulturtidsskriftene i utvalget øker i perioden fra 2007 til 2022, men antallet veier likevel ikke opp for kuttene i avisene i samme periode.

I del 2 av undersøkelsen beskriver kritikerne i utvalget blant annet at kutt i kritikken kan stå i veien for en rik offentlig samtale om kunsten. Kritikerne peker på en økende tendens til en «forenkling» av kritikken. I tillegg bidrar økt digitalisering til at kritikken får et mer «journalistisk preg». Det beskrives at usikre arbeidsforhold for kritikere kan gjøre det utfordrende å sikre sosialt- og kulturelt mangfold.

Rapporten kan leses i sin helhet her:
Kuttes det fortsatt i kulturkritikken Andrea Csaszni Rygh (2023)*