Kritikerlaget

Kalender

REDAKTØR ? KUNSTKRITIKK.NO

Fra 1.2.2009 er det ledig stilling som redaktør for nettstedet kunstkritikk.no

Kritikerlaget 13. november 2008 Utlysninger

Norsk kritikerlag er eier av kunstkritikk.no og søker å videreutvikle nettstedet som et vitalt og uunnværlig sted for alle som arbeider med, eller er opptatt av samtidskunst i Norge.
Redaktøren vil være ansvarlig for profil og innhold på kunstkritikk.no. Redaktørens arbeidsoppgaver vil være å sørge for at nettstedet oppdateres ukentlig med anmeldelser, aktueltsaker, kommentarer og andre tekster som belyser viktige temaer og hendelser i kunstfeltet. Vi ønsker oss en faglig sterk, ambisiøs og skrivefør redaktør som er brennende opptatt av kunst og kritikk.
Redaktørstillingen vil i 2009 være en 80 prosent stilling, men med utsikter for en utvidelse av stillingsprosenten. Lønnstrinn 42.
Søknad med CV sendes til Norsk kritikerlag innen 10. desember.
For ytterligere informasjon, kontakt nestleder i Norsk kritikerlag, Marit Paasche, mob. 934 54 864, eller Anne Merethe K. Prinos, generalsekretær i Norsk kritikerlag, tel. 22 47 24 30.