Referat fra kritikersalongen Bruk mulighetene!

Kritikersalongen Bruk mulighetene! – Hvike presentasjonsformer har vi for kusthåndverket, og hvilke bruker vi. i KODE 11.desember 2014 dreide seg om presentasjonsformer for kunsthåndverket. Kritikersalongen ble arrangert av Norsk Kritikerlag og Norske Kunsthåndverkere (NK) i samarbeid med KODE.

15. januar 2015
Unnamed 2

Med utgangspunkt i utstillingen Kunsthåndverk 2014, der designet er utformet av duoen Morten & Jonas og har tagging som bærende idé, ble Kritikersalongen annonsert slik:
Bruk mulighetene! -Hvilke presentasjonsformer har vi for kunsthåndverket, og hvilke bruker vi.

Moderator: Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker, NRK og representant for Norsk Kritikerlag
Paneldeltakere:
Trond Indahl, Førstekonservator KODE
Nina Malterud, kunstner, tidligere professor og rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Elisa Helland-Hansen, keramiker
Erlend Hammer, kunsthistoriker, kurator, kunstkritiker

Om lag 50 frammøtte fikk delta i en frisk debatt etter innledninger fra de fire i panelet.

Trond Indahl fra KODE understreket at hans og museets valg av designere var gjort for å presentere NKs årsutstilling på en annen måte enn slik den vanligvis framstår på Nasjonalmuseet i Oslo. Hensikten var å tiltrekke seg nye publikumsgrupper og oppfordre til et nytt blikk på de utstilte arbeidene. Han refererte også til andre omdiskuterte presentasjonsformer i museet, som NKs årsutstillingen sist den ble vist i Bergen (2000). Denne ble presentert på «levende» gress. Selv om Indahl hadde merket seg at det var mange motforestillinger mot løsningen fra Morten & Jonas for designet av Kunsthåndverk 2014, ville han ikke ha gjort et annerledes valg i ettertid. Hensikten, å sette kunsthåndverket inn i nye sammenhenger for å få publikum til å se på nye måter, ble oppnådd med årets utstilling, mente Indahl.

Nina Malterud, som selv hadde keramiske arbeider med i den aktuelle utstillingen, uttrykte i sitt innlegg ingen sans for måten utstillingsdesignet var løst på i KODE. Hun hadde uttrykt sin misnøye med designet allerede i september på sosiale medier, og understreket at hun som deltakende kunstner i utstillingen ikke så seg tjent med denne presentasjonsformen. Gode verk trenger ikke denne form for «drahjelp» gjentok hun. Dette betydde imidlertid ikke at Malterud ikke har sans for utprøving av andre presentasjonsformer enn den hvite kube, og hun viste et par bilder fra utstillinger med nytenkende design fra 1980 tallet i Oslo. ( bl.a. fra Frysja.)

Elisa Helland Hansen, keramiker, viste annerledes presentasjonsløsninger, både fra egne og kollektive utstillinger. Helland Hansen har eksempler der keramikk i bruk er utstillingside, senest fra hennes utstilling og katalog i Tjøme kunstforening 2014. Hun viste også bilder av presentasjon av kunsthåndverk i uterom.

Erlend Hammer har skrevet omtale av Kunsthåndverk 2014 i siste nummer av tidsskriftet Kunsthåndverk (4/14) med ingressen: «Det er sjelden jeg blir overrasket idet jeg entrer et utstillingslokale». Dette var utgangspunkt for hans panelinnlegg, der han gjentok at hans faglige bakgrunn ikke dekket kunsthåndverk spesielt, men at dette var en utstilling han «kommer til å huske lenge, selv om han glemmer alle verkene».
Mange i salen tok ordet. I tillegg til negativ kritikk av utstillingsdesignet, som mange mente skygget for verkene og stjal all oppmerksomhet, ble det også ytret at dette utstillingsgrepet var friskt og avstedkom nysgjerrighet hos nye publikumsgrupper. NKs representant og prosjektleder for utstillingen, Elisabeth Sørheim, understreket at årets utstillingsjury var helt innforstått med valg av design. Og at organisasjonen vil ta med seg erfaringene fra Kunsthandverk 2014 og utfordringene videre i sin formidling.
Mona Pahle Bjerke styrte debatten med en fast og klar ledelse. Hun uttrykte at denne gang fikk man luftet synspunktene godt, og hun roste panel og forsamling for stort engasjement.
En skulle gjerne kommet lenger med diskusjonen om de alternative visningsformene vi fikk presentert, men det ble det dessverre ikke tid til. Det et stort potensiale for nye og annerledes visningsformer i feltet kunsthåndverk.

Referent
Elisabeth Sørheim
prosjektleder for Kunsthåndverk 2014
formidlingsleder Norske Kunsthåndverkere

Bilde 1 2
Salongen ble avholdt i Grønne sal, KODE, Bergen
Bilde 4
Fra venstre: Nina Malterud, Trond Indahl, Elisa Helland-Hansen, Erlend Hammer.