Kritikerlaget

Romantiker eller modernist? Mottagelsen av Peder Balke den gang og nå

Kritikersalongen «Romantiker eller modernist? Mottagelsen av Peder Balke den gang og nå» arrangeres ved Nordnorsk Kunstmuseum tirsdag den 28. april. Velkommen!

Kritikerlaget 14. april 2015 KunstKritikersalong

Tema for Kritikersalongen er resepsjonen av Peder Balkes kunstnerskap i samtiden og i ettertiden. Spørsmål som vil bli drøftet er: Hvorfor kan vi sette større pris på Balkes kunst i dag? Var Balke en romantiker eller en tidlig modernist? Etter den store utstillingen ved National Gallery er Balke skrevet inn i verdenskunstens historie; spørsmålet er hvordan vi tar norsk kunst videre etter dette.

I panelet: dr.philos. Marit Ingeborg Lange, direktør Knut Ljøgodt, Nordnorsk Kunstmuseum og kunstsosiolog Dag Solhjell, Norsk kritikerlag.

Tid og sted: tirsdag 28. april klokken 16.00–18.30,
Nordnorsk Kunstmuseum

Kritikersalongen arrangeres i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum og med støtte fra Fritt Ord og Norsk kulturråd.