Seminar: Norsk kritikerlag 25 år

Norsk kritikerlag inviterer til jubileumsseminar lørdag 25. november 2023!

20. september 2023
Kl 25 år.001

I 2023 er det 25 år siden norske kunst-, dans-, musikk- og scenekunstkritikere gikk sammen med litteraturkritikerne og dannet Norsk kritikerlag. I den forbindelse inviterer vi til jubileumsseminar for medlemmer og andre interesserte på Nasjonalbiblioteket, lørdag 25. november.

Program:

 • kl. 10–10.15: Kaffe og mingling
 • kl. 10.15–11.30: Hovedinnlegg: «Kritikk i usikre tider» av Phillipa K. Chong
  Phillipa K. Chong er sosiolog med PhD fra Universitetet i Toronto og forfatter av boken Inside the Critics Circle – Book Reviewing in Uncertain Times. Hun har forsket på hvordan kritikere forholder seg til endringene i dagens litterære offentlighet og vi har invitert henne til å holde et foredrag om dette.
 • kl. 11.30–11.45: Pause
 • kl. 11.45–12.15: Presentasjon av kritikerundersøkelsen «Kunnskap om kritikk» ved Andrea Csaszni Rygh, stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.
 • kl. 12.30–13.30: Paneldebatt: «Nisje eller bredde – hva skjer med musikkritikken når den ikke lenger er forbrukerveileder?»
  Så sent som i 1999 var det musikken som dominerte kulturdekningen i norske aviser. En opptelling fra Klassekampen viser imidlertid at musikkritikken har tapt terreng sammenlignet med andre sjangre de siste årene. Kanskje skyldes det en radikalt endret atferd hos lytterne: Vi bruker ikke lenger penger på hvert enkelt platekjøp, men har nærmest ubegrenset tilgang gjennom strømmetjenester. Hva skal musikkritikkens rolle være når funksjonen som forbrukerveileder forsvinner? Kan tilveksten av små nisjemedier åpne for en mer dyptgående kritikk?

I panelet:
Ingebjørg S. Larsen, innleder og ordstyrer
Hilde Halvorsrød, redaktør for musikk på scenekunst.no
Filip Roshauw, musiker og musikkskribent
Anja Nylund Hagen, musikkviter, medieforsker og forfatter av boken «Fra plate til plattform»

 • kl 13.30–14.30: Lunsj
 • kl 14.30–15.30: Hovedinnlegg: «Kritikkens funksjon i dag» av Victor Malm
  Victor Malm er kritiker og kulturredaktør i den svenske avisen Expressen, og har i tillegg skrevet doktorgrad om kretsen rundt tidsskriftet Kris. Han er invitert til å foredra om kritikkens funksjon i dagens nordiske offentlighet.
 • 15.45–16.45: Panelsamtale i forlengelsen av Victor Malms innlegg

I panelet:
Victor Malm, kulturredaktør og kritiker.
Marit Paasche, kunsthistoriker, museumskurator og kunstkritiker.
Eirik Vassenden, kritikkhistoriker og professor i nordisk litteratur ved UiB
Live Lundh, kritiker og ordstyrer

Etter hvert åpnes det også for deltagelse fra salen.

Påmelding innen 10. november til kritikerlaget@kritikerlaget.no
Medlemmer kan søke reisestøtte ved å henvende seg til sekretariatet innen 5. oktober.

Arrangementet vil strømmes, lenke her.

Fra kl. 18.00 er det åpent hus i Kronprinsens gt. 17, Ingeniørenes hus, 6. etasje, med enkel servering.

Seminaret er støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.