Seminar om designkritikk

Onsdag 28. mai inviterer avdeling for Design ved Kunsthøgskolen i Oslo til et heldagsseminar om designkritikk der temaet er hvorfor en profesjonell og fagelig funderte designkritikk er fraværende.

Kritikerlaget 22. april 2014 SeminarerKunst
Kunsthoegskolen i oslo

Tid: Onsdag 28. mai kl. 10–15
Sted: Auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo
Påmelding via Kunsthøgskolens nettside

Med et heldagsseminar om designkritikk ønsker avdeling for Design velkommen til en idédugnad for å belyse hvorfor den profesjonelle og fagelige funderte designkritikken glimrer med sitt fravær. Det er nok av meninger om våre hverdagsomgivelsenede – de fleste av oss ynder å diskutere design på privaten, men hvorfor er den offentlige samtalen så fattig på interessante diskusjoner om og kritiske perspektiver på design? Den omtalen design får er gjerne preget av klisjeer hentet fra markedsføringspråket: Man bruker ord som «trend», «kreativitet» og «innovasjon», mens den kritiske analysen og evalueringen som regel uteblir.

På bakgrunn av denne ønsker avdeling for Design å etablere en samtale om hvilken betydning begrepet “designkritikk” kan ha i en virkelighet der formgiverens oppgave i økende grad er å designe tjeneste og opplevelser, der det kommer tydelig frem at det er ofte er objektene som skaper behov, og ikke omvendt (jmf Iphone, google glass etc.). Hva slags design er det behov for i samtidens bulimisk konsumkultur, der vi står i fare for å drukne i ting? Hvilke visuelle uttrykk har vi bruk for i en visuelt overstimulerte virkelighet som vår egen?

Med dette seminaret håper Designavdelingen at det kan skapes en arena for profesjonelle ytringer som gir innsikt i designfagets ulike dilemmaer.
Fullt program for seminaret

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte men det krever påmelding.

Vedlagt nedenfor to av innleggene som vil bli diskutert på seminaret.