Kritikerlaget

Seminar på Norsk Litteraturfestival, Lillehammer

I år som i fjor strekker Norsk kritikerlags seminar på Norsk Litteraturfestival (Sigrid Undset-dagene) på Lillehammer seg over to dager. Seminaret «Kva er ein god barnebokkritikk?» som Kritikerlaget arrangerer i samarbeid med NBU, begynner kl. 10.00 torsdag 27. mai, mens det ordinære Kritikerseminaret, «Imot romanen. Imot kritikken», begynner kl. 13.00 samme dag og avsluttes dagen etterpå.

Danske Mette Moestrup (bildet) er blant årets deltakere på Kritikerseminaret. Hun skal lese opp fra og reflektere rundt sin siste utgivelse, den kritikerroste sjangerhybriden Jævnet med jorden (2009).

Kritikerlaget 10. mai 2010 LitteraturSeminarer
Mettemoestrup

Kva er ein god barnebokkritikk?

NBU arrangerer i samarbeid med Norsk kritikerlag et seminar om barnebokkritikk på Lillehammer, Holbøsalen i Kulturhuset Banken, torsdag 27. mai kl. 10.00–12.00.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Norsk kritikerlag ønskjer å ta temperaturen på barnebokkritikken og diskutere måten den vert praktisert i norske media. Vi ønskjer ein brei og grundig debatt om dette, og vil invitere Ulla Rhedin som er ein kapasitet på svensk barnebokkritikk for å kaste lys på den nordiske situasjonen, og også ved å gjennomføre ei mindre studie som kan fortelje oss noko om korleis det står til i Noreg, samanlikna med England.

Paneldebatt:
Innleiar: Guri Fjeldberg
Panel: Ulla Rhedin (Sverige), Rune Belsvik, Mette Hofsødegård, Ole Robert Sunde, Anne Cathrine Straume.
Ordstyrar: Geir Vestad
Vi vil sette fokus på dei posisjonane norsk barnebokkritikk er skriven ut frå, og kva perspektiv kritikken ideelt sett bør ha.

Seminaret er støtta av Norsk kulturråd.

Kritikerseminaret 2010: Imot romanen. Imot kritikken.

Torsdag 27. mai kl. Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 12.30 Registrering

Kl. 13.00 Mette Moestrup: Jævnet med jorden
Mette Moestrup leser opp fra og reflekterer rundt sin siste utgivelse, den kritikerroste sjangerhybriden Jævnet med jorden (2009). Hvis det er en roman, så er det en roman som diskuterer hva en roman er. Forfatteren forteller om skriveprosessen og tankene etter skrivingen. Jævnet med jorden går i kritisk dialog med et kanonisert dansk verk, nemlig St. St. Blichers En Landsbydegns Dagbog (1824). Hvordan kan skrivingen fungere som litterær kritikk – og kritisk tenkning i bredere forstand?

Mette Moestrup, dansk poet og forfatter, høstet mange lovord for prosadebuten Jævnet med jorden. Hun har hovedfag i litteraturhistorie og har i en årrekke vært lærer på Forfatterskolen i København.

Kl 14.00 Martina Lowden: The Kids Are Alright – om yngre svenske litteraturtidskrifter
Det litterære tidsskriftet Ponton ble nylig kåret til Årets kulturtidsskrift i Sverige. Skribentene er 14–21 år gamle, men leserkretsen er slett ikke begrenset til denne aldersgruppen. Sjefredaktør og forfatter Martina Lowden kommer for å fortelle om gamle og nye kids på den svenske litteraturtidsskriftscenen. «Ponton är en flotte för människor som kanhända fyllt elva, men inte blivit för gamla för att skriva om blödande stjärnor, gråtande hjärnor och hjärtats fläskkotletter.»

Martina Lowden, svensk forfatter og kritiker, har sittet i redaksjonen til flere litteraturtidsskrifter enn hun kan huske navnet på.

Fredag 27. mai kl. Holbøsalen, Kulturhuset Banken:

Kl. 11.00 Tomas Espedal: Drømmen om den umulige boken
«Den store, altomfattende boken; han drømte om den, også om dagen, når han ryddet i huset, når han vasket klær og hengte dem opp på klessnoren, når han kjørte bil og når han satt ved skrivebordet; han drømte om den umulige boken.» Dette skriver Tomas Espedal i Imot kunsten (notatbøkene), boken som ga ham årets Kritikerpris og nominasjon til Nordisk Råds Litteraturpris. Nå er han i gang med et nytt bokprosjekt som bærer arbeidstittelen «Imot naturen», og som kanskje vil føre ham enda ett skritt nærmere realiseringen av det umulige; en bok som overskrider sjangergrenser og som ligger like tett opptil virkelighetens språk som det litterære, kunstferdige språket. Tomas Espedal lar oss ta del i sine refleksjoner omkring liv og skrift, litteratur og natur.

Tomas Espedal debuterte som forfatter i 1988 og har utgitt elleve bøker som alle utfordrer de tradisjonelle sjangergrensene.

Kl. 12.00 Lunsjpause

Kl. 13.00 Anders Johansson: Att riva sönder litteraturen
Litteraturen river seg løs fra alle samfunnsmessige begrensninger; kritikken river seg løs fra litteraturens frihet. Den svenske kritikeren og litteraturviteren Anders Johansson vil her reflektere omkring kritikkens avhengighet og uavhengighet, dens produktivitet og kriser. Johanssons utgivelse Nonfiction (2008), inneholdt essays om alt fra det kunstige skillet mellom «fakta» og «fiksjon» via karikaturstrid til borgerkrigen i Peru. På et grunnleggende plan undersøkes også ideen om en fri tenkning i skrift, det vil si «ett skrivande som är tänkande».

Anders Johansson er medredaktør for tidsskriftet Glänta og kritiker i Aftonbladet. Han utgir våren 2010 Göra ont. Litteraturens metafysik.

Kl. 14.00 Ane Farsethås: Speilinger. Om Karl Ove Knausgårds Min kamp
Speilet er en klassisk metafor for litteraturens virkelighetsreferanse. Det er også et sentralt motiv i Karl Ove Knausgårds gigantprosjekt, Min kamp. Speiler Min kamp en navlebeskuende samtid? Eller er det noe annet Knausgårds speil viser oss? Ane Farsethås leser den mest omtalte norske romanen i nyere tid opp mot resten av Knausgårds forfatterskap, samtidig som verket plasseres i en kultur- og litteraturhistorisk sammenheng. Må man ha lest Marcel Proust for å forstå Knausgård?

Ane Farsethås er litteraturkritiker i Dagens Næringsliv og utgir i 2010 boken Herfra til virkeligheten. Artikler om samtidslitteratur.

Se også informasjon om seminaret på Norsk Litteraturfestivals nettsider, www.litteraturfestival.no

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Den norske Forfatterforening, Institusjonen Fritt Ord og Norsk Forfattersentrum.