Kritikerlaget

Skrivekurs for kunstkritikere

I 2005 arrangerer Kritikerlagets kunstseksjon en serie helgekurs i skriving. Plukk de helgene du ønsker!

Kritikerlaget 03. januar 2005

Vårens kurs:

Skriving for nett

  • God nettskriving forutsetter at innholdet tilpasses mediet, og dette stiller kunstkritikeren overfor skriftlige utfordringer. Kurset baserer seg på eksempler og oppgaver som er relevante for kritikere som skriver for nett. Sentrale prinsipper om lesbarhet for nettskriving, språklige virkemidler, lenketeknikker og ikke-lineær historiefortelling er blant kursehelgens tematikker. Kurset er workshop-basert der deltagerne i grupper trener på konkrete skriveoppgaver.
  • Om kursholderen: Ove Dalen er journalist, og har arbeidet med redaksjonelt arbeid på internett siden 1995. Han arbeider som rådgiver for blant annet A-pressen, Telenor, Forskningsrådet og NRK. Han foreleser for tiden i anvendt informasjonsarbeid på nett ved Handelshøyskolen BI, og har arrangert en rekke kurs i nettskriving i firmaet Origo.
  • Deltageravgift: 1000,- (inkluderer læreboken God nettskriving og tilgang til PC under kurshelgen)
  • Tidspunkt: 5.?6. mars (lørdag 10?16 og søndag 10?16)
  • Sted: Oslo forum, Nedre Slottsgate 8, Oslo

Kreativ skriving med forfatteren Gro Dahle
Bakveier og kjøkkeninnganger til språket

  • Et kurs som åpner opp de intuitive lukene ned til det store arkivet vi alle er utstyrt med. Vi kommer til å gjøre mange, mange små tre-minutters-leker som viser teknikker og tilnærmingsmåter som går bakveien inn til skriften og kommer til å arbeide med friskrift på flere nivåer, projeksjoner, suggesjoner, språklige bilder og lappeleker. Deltagerne kan se på det som skriveåpninger og igangsettere eller bare som tilstedeværelsesøvelser, trening i å se og sanse og skrive uten å tenke målrettet.
  • Om kursholderen: Gro Dahle har utgitt diktsamlinger, barnebøker og fortellinger, og har ledet en rekke kurs i kreativ skriving.
  • Tidspunkt: 30. april?1. mai (lørdag 11?17, søndag 10?15)
  • Deltageravgift: 500,-
  • Sted: Kritikerlagets lokaler i Rådhusgata 7, Oslo

Påmelding:
Påmeldingsfrist er 31. januar. Legg ved kort CV, og skriv kort om din motivasjon for å gå på kurset. Det er begrensede plasser på kursene. Søknaden sendes til Norsk kritikerlag, Pb.352 Sentrum, 0101 Oslo eller kritikerlaget@kritikerlaget.no
Ev. spørsmål kan rettes til Anne Merethe K. Prinos, daglig leder i Norsk kritikerlag, tlf. 22 47 24 30
Kursene henvender seg til kunstkritikere, kulturjournalister, studenter i kunsthistorie og andre estetiske fag, kunstnere og studenter ved kunsthøgskolene.
Kursene er støttet av Norsk kulturråd.