Kritikerlaget

Kalender

Skrivekurs for kunstkritikere

I regi av Kritikerlagets kunstseksjon holdes denne vinteren to helgekurs for skribenter: Eivind Røssaak gir skrivekurs for deg som vil mestre å skrive essay, mens Gro Dahle holder nytt kurs i Kreativ skriving.

Kritikerlaget 30. august 2005 Kunst
2laporta

Kursene henvender seg til kunstkritikere, kulturjournalister, studenter i kunsthistorie og andre estetiske fag, kunstnere og studenter ved kunsthøgskolene.

ESSAY
Ønsker du å utforske andre måter å skrive om kunst på enn den tradisjonelle anmeldelsen? Ordet essay betyr forsøk, og essayet kan åpne for en friere og mer personlig uttrykksform. Et essay kan være kort eller langt, det kan være spekulativt og impresjonistisk eller tvert i mot strengt og akademisk. På dette kurset inviterer vi deltakerne til å bli bedre kjent med essaygenren gjennom korte forelesninger og samtaler om egne og andres tekster. Kursdeltakerne skal på forhånd levere inn hver sin korte tekst(*).
Eivind Røssaak er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har også lang erfaring som førsteamanuensis på forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark, Bø. Han har skrevet flere bøker og essaysamlinger, blant annet Sic: Fra litteraturens randsone, (2001) og Selviakttakelse ? en tendens i kunst og litteratur, 2005.

 • Tidspunkt: 15. og 16. oktober (lørdag 10?16, søndag 11?16)

 • Sted: Kritikerlagets lokaler i Rådhusgata 7, Oslo

 • Deltageravgift: kr 500

KREATIV SKRIVING
Vårens kurs i kreativ skriving med Gro Dahle var en stor suksess. Her kommer en ny sjanse til å utforske:
Bakveier og kjøkkeninnganger til språket

Et kurs som åpner opp de intuitive lukene ned til det store arkivet vi alle er utstyrt med. Vi kommer til å gjøre mange, mange små tre-minutters-leker som viser teknikker og tilnærmingsmåter som går bakveien inn til skriften og kommer til å arbeide med friskrift på flere nivåer, projeksjoner, suggesjoner, språklige bilder og lappeleker. Deltagerne kan se på det som skriveåpninger og igangsettere eller bare som tilstedeværelsesøvelser, trening i å se og sanse og skrive uten å tenke målrettet.
Gro Dahle har utgitt diktsamlinger, barnebøker og fortellinger, og har ledet en rekke kurs i kreativ skriving.

 • Tidspunkt: 3. og 4. desember (lørdag 11?17, søndag 10?15)

 • Sted: Kritikerlagets lokaler i Rådhusgata 7, Oslo

 • Deltageravgift: kr 500


  • Søknadsfrist er 20. september
  • .
  • Legg ved en kort cv, og skriv kort om din motivasjon for å gå på kurset.

  • Det er kun et begrenset antall plasser til kursene.

  • Søknaden sendes til Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo eller kritikerlaget@kritikerlaget.no>

 • (*)Frist for innsending av tekst til essaykurset: 7. oktober. Nærmere informasjon om krav til teksten fåes når plassen er bekreftet.


Kursene er støttet av Norsk Kulturråd