Kritikerlaget
Småkunstkritikk

Småkunst og kritikk

Velkommen til mini-seminar om scenekunst for de yngste i møte med kritikken og anmelderens rolle.

Kritikerlaget 11. september 2021 DansKunstMusikkNyheterSeminarerTeater

I forbindelse med Seanses Småkunstfestival 2021 arrangeres det mini-seminar om scenekunst for de yngste barna 0-6 år i møte med kritikken og anmelderens rolle. Intensjonen er å skape en engasjert dialog mellom kunstnere og anmeldere, for å belyse og utveksle kunst- og barnefaglig kunnskap og forståelser gjeldende for de aller yngste barna.

Kan en tettere dialog mellom avsender (kunstnere) og mottaker (anmeldere) gjøre begge parter bedre rustet i møtet med den yngste publikumsgruppen fra 0–6 år?

Seminaret passer for kunstnere, ansatte i barnehage og barnehageutdanning, anmeldere, produsenter, teatersjefer, arrangører og studenter med interesse for kunstproduksjoner rettet mot den yngste publikumsgruppen.

Sted og tid: Kunstnernes hus (Kinosalen) torsdag 16. september kl. 18.30–21.15
OBS! Påmelding nødvendig, se her.

Bakgrunn
I løpet av de siste 20 årene er det etablert profesjonelle kunstuttrykk for de aller yngste både her hjemme og internasjonalt. Dette er ofte kunstneriske uttrykk i skjæringspunktene mellom teater, dans, performance og musikk. Scenekunst for de yngste omtales gjerne som en egen sjanger tilrettelagt med både kunst- og barnefaglige tilnærminger/forståelser.

Anmeldelser og kritikk av produksjoner for de yngste er imidlertid ikke en selvfølge. Samtidig representerer anmeldere en viktig stemme, og kan gi scenekunstnere og aktuelle publikummere avgjørende kunstfaglige tilbakemeldinger. I tillegg kan anmeldelser også gi uttrykk for forståelser og syn anmelderen selv har på små barn. Det vil alltid være friksjon mellom kunstnere og anmeldelser – en kilde til vekst. Siden kunst for de aller yngste både er ny og marginal, ønsker vi å stille spørsmålene:

• Hvordan kan anmelderne og scenekunstnere berike hverandres kunnskap?
• Hva opplever scenekunstnerne at anmelderne vektlegger eller unnlater å vektlegge i forhold til faglighet og omvendt? Hvilke forståelseshorisonter benyttes?
• Hvordan kan vi gjennom dialog fra våre ulike ståsteder og perspektiv gjøre kunsten for de yngste enda bedre?

For program, se her.

Deltakere:
Anne Middelboe Christensen er forfatter og teaterkritiker. Hun er cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab. Hun anmelder teater og dans ved Dagbladet Information og børneteater ved www.teateravisen.dk. Anne sitter i juryen bak den danske scenekunstpris Årets Reumert. Hun underviser i anmelderi ved Københavns Universitet og har bl.a. skrevet boken Begejstring og brutalitet som er en håndbok til anmelderens rolle. Hun er mor til tre.

Hedda Fredly anmelder scenekunst for Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no og Dagbladet, hun underviser i drama på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet, og sitter i juryen for den norske scenekunstprisen Heddaprisen. I 2020 vant hun prisen Årets kritikk for en anmeldelse av en installasjonsforestilling for babyer. Fredly har en master i drama/teater fra NTNU og HiB, og har vært med på forskningsprosjekter om de aller yngste barnas opplevelse av teater. Hun er mor til tre.

Øystein Elle er en interdisiplinær kunstner, sanger, komponist, teaterskaper, og pedagog, og er førsteamanuensis i musikk og teater ved Høgskolen i Østfold. Elle fullførte sin kunstbaserte doktorgrad i 2017. Hans praksis og forskning spenner over barokk, dadaisme, vestlige avantgardetradisjoner, interkulturelle og transdisiplinære prosjekter. Som komponist, regissør og utøver har han turnert med over 30 teater- og musikkteaterproduksjoner i Europa, Asia, USA og Sør-Amerika. Øystein Elle er co-redaktør og forfatter for antologien Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna Fagbokforlaget 2021.

Julie Rongved Amundsen er teaterkritiker og -skribent og er fra 2018 redaktør for scenekunst.no. Hun har en Ph.d. i teatervitenskap, og disputerte i 2013 med avhandlingen «Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance».

Inger Cecilie Bertran de Lis er kunstnerisk leder, koreograf, regissør og produsent for ICB produksjoner. Hun er utdannet fra Statens Balletthøgskole, danselinjen, og ved Académie d ´art Choreographique, Raymond Francetti, og Studio Paris de Centre de Marais. Hun har tidligere vært ansatt som danser i Den finske Nasjonalballett, Landestheater Linz, Malmø Stadsteater og Den Norske Opera. Hun har også arbeidet i mange år som freelancedanser i forskjellige scenekunst og tv prosjekter, både inn og utland. I 2003 skapte hun sin første forestilling for ungdom, og i 2006 sin første forestilling for de aller yngste. I 2009 etablerte hun ICB produksjoner, og har primært fokusert på å skape forestillinger for barn og unge i forskjellige alderstrinn. Bertran de Lis har tidligere mottatt Statens treårig arbeidsstipend, og har for tiden Statens femårig arbeidsstipend.