Kritikerlaget

Snarlige søknadsfrister: stipender til bokprosjekter

Kritikerlaget 28. april 2010 Økonomi

Vi minner om at det finnes stipender som kan være aktuelle å søke for kritikere som ønsker å arbeide med et bokprosjekt. Blant disse er stipendene fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF, som har søknadsfrist 3. mai, og (for skribenter eller prosjekter med Stavangertilknytning) Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk som har søknadsfrist 1. mai.

Mer informasjon: Stipend fra NFF / Noreger-stipendet 2010