Kritikerlaget

Søk Oslo kommunes kunst- og kulturstipend for 2023

Oslo kommune lyser ut en rekke kunst- og kulturstipender for 2023.

Oslo rådhus 1

For 2023 skal det deles ut 4,4 millioner kroner fra Oslo kommune. Dette er en dobling fra året før, som betyr at enda flere vil få muligheten til å motta stipend.

Det er mulig å søke på én av seks stipendkategorier.
Søknadsfrist: 15. september 2022.
Søknadsskjema finner man her.

Informasjon om de ulike stipendordningene

Diversestipend
Diversestipendet kan brukes til videreutvikling av eget kunstnerisk virke, konkrete prosjekter, materialer, reise- og studier m.m.

Etableringsstipend
Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere mellom 18-35 år i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling
Stipendet gis til utenlandsopphold for oslokunstnere og opphold i Oslo for kunstnere basert i utlandet.

Kulturprofilstipend
Stipendet gis til nyskapende scenekunst rettet mot barn og unge.

Talentstipend
Talentstipendet gis til kunstnertalenter i alderen 18 til 26 år.

Munch- og Vigelandstipend
Til forskning og formidling knyttet til Munch, Vigeland eller Oslo kommunes øvrige kunstsamlinger.

Spørsmål kan rettes til Jakob F. Jones, spesialkonsulent Seksjon for tilskudd, Kulturetaten Oslo kommune.
jakob.jones@kul.oslo.kommune.no