Søknadsveiledning

Norsk kulturråd inviterer til søknadsveiledning for ny ordning for tidsskrift og kritikk.

25. juni 2019

I anledning ny ordning og nytt skjema, inviterer Kulturrådet til søknadsveiledning i sine lokaler. Ansvarlige saksbehandlere vil sammen med kolleger fra seksjon for søknadsforvaltning svare på spørsmål og gå gjennom søknadsskjema.

Tid og sted: onsdag 21. august kl. 10–12 i Mølleparken 2, Oslo

Interesserte anmodes om å lese styringsdokumenter og gå gjennom skjema før veiledning.

Møtet strømmes, og de som følger strømmingen vil også kunne stille spørsmål på nærmere angitt e-postadresse (følg med på Kulturrådets nettsider – kalenderhendelser).

Påmelding kreves, meld deg på innen freadg 16. august kl. 12 her.

Enkel servering.