Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Statens kunstnerstipend

Viktig informasjon om årets søknader til Statens kunstnerstipend.

Kritikerlaget 11. august 2018 Utlysninger
Sks bakgrunn med logo 600x455

Årets søknadsfrist for Statens kunstnerstipend er 16. oktober kl. 13.00.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på SKSs nettsider en måned før fristen. Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. På SKSs nettsider finner man også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg. Det legges ved inntil sju (7) vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon vil også ligge i søknadsskjemaet. Søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Det vil også bli avholdt informasjonsmøter for søkere.
Her vil Statens kunstnerstipend bli presentert, og det informeres om de forskjellige stipendordningene, samt råd og tips til søknadsskriving.

Tid og sted:
23. august kl. 17.00–19.30, Skuespillersenteret i Oslo
10. september kl. 12.00–15.00, VISP i Bergen
13. september kl. 12.00–14.00, Norsk kulturråd, Mølleparken 2 i Oslo. (henvendelser og påmelding til mette.ronning@kulturradet.no, innen 6. september)
20. september, Norske Billedkunstnere Agder, Kristiansand