Statens kunstnerstipend

Årets tildelinger av Statens kunstnerstipend ble i dag offentliggjort.

24. mars 2020
Sks bakgrunn med logo 600x455

Tirsdag 24. mars ble tildelingene av Statens kunstnerstipend offentliggjort, og blant mottakerne av arbeidsstipend er flere kritikere.
Norsk kritikerlag gratulerer!

Følgende kritikere mottok arbeidsstipend:
Aleksi Mannila-Wildhagen
Bengt Magnus Andersson
Carina Elisabeth Beddari
Eivind Myklebust
Elin Kittelsen
Mariken Lauvstad
Rasmus Andreas Hungnes
Thor Joachim Haga
Even Teistung

Følgende kritikere mottok diversestipend:
Arve Rød
Christer Dynna
Eline Nonstad Bjerkan
Hild Borchgrevink
Jonas Ekeberg
Line Ulekleiv
Maja Kristine Sievers Skanding

Tildelingslistene finner man her:
Arbeidsstipend
Arbeidsstipend for yngre og nyetablerte
Diversestipend