Kritikerlaget

Kalender

Statens kunstnerstipend 2021

Onsdag 26. mars ble tildelingslistene over Statens arbeidsstipend offentliggjort. Blant tildelingene finner vi ni kritikere.

Kritikerlaget 26. mars 2021 Nyheter

Norsk kritikerlag gratulerer stipendmottakerne!

Arbeidsstipend ble i år tildelt kritikerne Line Ulekleiv (treårig), Margunn Vikingstad (treårig) og Maria Torkilsen Horvei (ettårig).

Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnere ble tildelt kritiker Johanne Adeleide Elster Hansen (ettårig).

Kritikerne Emil Bernhardt, Frode Johansen, Janne Karin Støylen, Maren Ørstavik og Sandeep Singh tildeles diversestipend.

Tldelingslistene finnes her:
Arbeidsstipend
Arbeidsstipend for yngre og nyetablerte
Diversestipend