Statens kunstnerstipend 2021

Onsdag 26. mars ble tildelingslistene over Statens arbeidsstipend offentliggjort. Blant tildelingene finner vi ni kritikere.

26. mars 2021

Norsk kritikerlag gratulerer stipendmottakerne!

Arbeidsstipend ble i år tildelt kritikerne Line Ulekleiv (treårig), Margunn Vikingstad (treårig) og Maria Torkilsen Horvei (ettårig).

Arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnere ble tildelt kritiker Johanne Adeleide Elster Hansen (ettårig).

Kritikerne Emil Bernhardt, Frode Johansen, Janne Karin Støylen, Maren Ørstavik og Sandeep Singh tildeles diversestipend.

Tldelingslistene finnes her:
Arbeidsstipend
Arbeidsstipend for yngre og nyetablerte
Diversestipend