Statens kunstnerstipend offentliggjort i dag

Denne gangen har hele 13 kritikere blitt tildelt stipend. Vi gratulerer!

Kritikerlaget 25. mars 2015 DansKunstLitteraturMusikk

I kulturbudsjettet for 2015 ble det avsatt midler øremerket en økning av antall stipend til kritikere. Mens det i 2014 ble tildelt fire arbeidsstipend til kritikere, deles det i år ut hele 13 arbeidsstipend til denne yrkesgruppen!
Oversikt over tildelingene finner du her. Statens kunstnerstipend 2015
Arbeidsstipend til kritikere. Arbeidsstipend til kritikere