Statutter for kunstkritikerprisen

Opprinnelig vedtatt ved ekstraordinært årsmøte i Seksjon for kunst 24.10.2008. Oppdatert 22.11.2022)

8. oktober 2008

STATUTTER FOR KUNSTKRITIKERPRISEN
(opprinnelig vedtatt ved ekstraordinært årsmøte i Seksjon for kunst 24.10.2008 med endring 14.04.2012 og 02.04.2022)

I
Kunstkritikerprisen er en utmerkelse gitt til en utstilling i Norge som medlemmene av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag har ansett for å være av særlig høy kvalitet.

II
Med utstilling menes prosjekter, hendelser og kunstverk både innenfor og utenfor tradisjonelle institusjonelle rammer og/eller visningsformater.

III
Utstillinger åpnet mellom 01.01–31.12 det gjeldende året kan tildeles prisen.

IV
Kunstkritikerprisen skal overrekkes i form av et kunstverk utformet av en kunstner med sterk tilknytning til Norge.

V
Vinnerne utpekes i henhold til gjeldende prosedyrer, sist vedtatt 13.11.2021. Seksjonen har anledning til å la være å dele ut Kunstkritikerprisen dersom omstendighetene skulle kreve dette.

Prosedyrer
(Vedtatt endret på ekstraordinært medlemsmøte i Seksjon for kunst 13.11.2021)

1. Medlemmene i kunstseksjonen oppfordres til å foreslå tre utstillinger og sende korte, begrunnede forslag til Kritikerlagets generalsekretær innen utgangen av desember. AUs medlemmer har selv anledning til å foreslå utstillinger.

2. Arbeidsutvalget (AU) fungerer som en nominasjonsjury. Av de innsendte forslagene velger AU tre utstillinger til videre avstemming. AU er forpliktet til å etterleve Norsk kritikerlags habilitetserklæring. Nominasjonene offentliggjøres med en kort begrunnelse.

3. Medlemmene inviteres til å gi sin personlige stemme til en av de tre nominerte innen to uker etter offentliggjøring. AUs medlemmer har ikke anledning til å stemme, men skal utpeke en vinner dersom resultatet av stemmene er uavgjort.

4. Prisen deles ut under et arrangement AU bestemmer formen på.