Stig Sæterbakkens minnepris 2023

Stig Sæterbakkens minnepris 2023 tideles forfatter Kirstine Reffstrup.

23. august 2023
Kirstine reffstrup sofie amalie klougart
Kirstine Reffstrup. Foto: Oktober Forlag / Sofie Amalie Klougart

I en pressemelding offentliggjorde nylig Cappelen Damm at Stig Sæterbakkens minnepris 2023 tildeles forfatter Kirstine Reffstrup. Forfatteren tildeles prisen for blant annet sitt mot til å skape sine egne prosjekter.

Kirstine Reffstrup (f. 1979) debuterte i 2016 med romanen Jeg, Unica til svært gode kritikker, og Jernlungen er hennes andre roman. Om romanen skriver juryen i sin begrunnelse at «Det er en bredt anlagt roman med helt særegne kvaliteter, som virker, og berører oss, på flere nivåer.»

Juryen omtaler begge Reffstrups romaner som historiske, men understreker hvordan «[…] dette er litteratur av et helt annet slag enn det vi vanligvis forbinder med sjangeren. […] Svært forskjellige miljøer i nokså forskjellige epoker beskrives med en nennsom sans for detaljer som lar oss tro at vi faktisk tas med til helt andre steder. Og kanskje enda viktigere i denne sammenhengen, med en innlevelsesevne som gjør oss delaktige i personenes sanseinntrykk, fornemmelser og tankestrømmer, i deres opplevelse av å være i en annen verden enn vår.»

Forfatterens særegne språklige kvaliteter løftes også fram av juryen, der de skriver at «[…] som all god litteratur overskrider Reffstrups bøker det aktuelle, romanene utvikler sine egne logikker og sitt autonome språk for å si det de må si. Beskrivelsene favner hele spekteret av sanseinntrykk, og ikke minst viser Kirstine Reffstrup en særlig varhet for kraften i kroppslige fornemmelser, og evner å formidle både vellysten og vemmelsen.»

Juryens begrunnelse kan leses i sin helhet her.

Juryen: Ingrid Svennevig Hagen (Norsk Bibliotekforening), Thomas Lundbo (Det litterære råd), Elise Winterthun (Kritikerlaget)