Stillingsutlysning

Over tre år skal ballade.no, barnebokkritikk.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no opprette og drive et nytt tverrfaglig nettidskrift, med mål om å utvikle kritikk og refleksjon rundt profesjonell kunstproduksjon for barn og unge. De søker nå en redaktør i 60% prosjektstilling. Les utlysningen her.

4. februar 2013

I perioden 2013-2015 skal de fire nettidsskriftene ballade.no, barnebokkritikk.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no opprette og drive et nytt tverrfaglig og redaksjonelt uavhengig nettidskrift, støttet av Norsk kulturråd. Vi søker derfor:

Redaktør til nettidsskrift i 60% 3-årig prosjektstilling

Det nye nettidsskriftet har som mål å utvikle kritikk og refleksjon rundt profesjonell kunstproduksjon for barn og unge. Med profesjonell kunstproduksjon menes alle kunstneriske fagfelt: musikk, litteratur, billedkunst, scenekunst og tilgrensende kunstuttrykk. Det nye nettidskriftet skal ha et nasjonalt nedslagsfelt.

Redaktøren vil ha ansvaret for oppbygning av nettstedet og utvikling av nettidsskriftets redaksjonelle profil i dialog og samarbeid med ballade.no, barnebokkritikk.no, scenekunst.no og kunstkritikk.no. Samarbeidspartnerne har opprettet en egen forening med eget styre der redaktøren vil bli ansatt. Redaktøren vil være daglig leder for foreningen, mens redaktørene for de eksisterende nettstedene vil fungere som redaksjonsråd.

Vi ønsker oss en person med kunstfaglig kompetanse, erfaring fra kritikervirksomhet og/eller redaksjonell ledelse, samt kunnskap om og engasjement for feltet. Erfaring i nettpublisering og prosjektledelse på kulturfeltet er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen er et prosjektengasjement for 2013-2015 og vil bli plassert i statens lønnsregulativ. Søknad med cv og maksimum 3 arbeidsprøver sendes i pdf-format til:

Foreningen kritikk av kunst for barn og unge v/ styreleder Hedevig Anker hedevig @ hedeviganker.no

Søknadsfrist 20. februar. Tiltredelse 1. mars eller snarest mulig etter dette.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Hedevig Anker (mob: 93441036) eller redaktør i Scenekunst.no Hild Borchgrevink (mob: 47414701).