Kritikerlaget

Stipend 2011: Husk søknadsfristen 15. oktober!

Kritikerlaget 12. oktober 2010 Utlysninger

Fredag 15. oktober er søknadsfrist både for stipend fra Norsk kritikerlag og for Statens kunstnerstipend. Husk å lese utlysningstekstene nøye. Søknadene må være faglig begrunnet og sannsynliggjøre at kritikervirksomheten vil dra nytte av stipendet.

Stipend fra Norsk kritikerlag 2011 – se informasjon om de tre ulike stipendene; reisestipend, stipend for sakprosakritikk og arbeidsstipend.

Statens kunstnerstipend 2011 – se søknadsskjema og informasjon på www.kunstnerstipend.no