Kritikerlaget

Stipend 2012: Husk søknadsfristen 15. oktober!

Lørdag 15. oktober er søknadsfrist både for stipend fra Norsk kritikerlag og for Statens kunstnerstipend. Husk å lese utlysningstekstene nøye. Søknadene må være faglig begrunnet og sannsynliggjøre at kritikervirksomheten vil dra nytte av stipendet.

Kritikerlaget 11. oktober 2011 ØkonomiUtlysninger

Stipend fra Norsk kritikerlag 2011 – se informasjon om de tre ulike stipendene; reisestipend, stipend for sakprosakritikk og arbeidsstipend.

Statens kunstnerstipend 2011 – se søknadsskjema og informasjon på www.kunstnerstipend.no