Kalender

Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Stipend fra Norsk kritikerlag 2011

Norsk kritikerlag utlyser tre ulike stipend, alle med søknadsfrist 15. oktober, og inviterer kritikere som er virksomme i Norge til å søke. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Kritikerlaget 15. september 2010 Utlysninger

Vi inviterer kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) til å søke følgende stipend:

Norsk kritikerlags reisestipend (10 stipend à kr 15 000)
Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter.

Stipend for sakprosakritikk (ett stipend à kr 80 000)
Presis kritikk er en viktig faktor i utviklingen av gode fagmiljøer. God sakprosa har krav på kvalifisert og dyptpløyende tilbakemelding. For å være med og utvikle dette utlyser Norsk kritikerlag ett stipend for sakprosakritikk på 80 000 kr for aktive kritikere, virksomme i Norge. Stipendet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Arbeidsstipend (ett stipend à kr 150 000)
En av kritikkens viktigste funksjoner er å synliggjøre hvordan det som skapes av kunst og kultur griper inn i vår måte å tenke på. Slik er kritikk et kulturuttrykk i seg selv, med en klar politisk funksjon og formidlingsverdi. For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 150 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge. Stipendet er finansiert av Institusjonen Fritt Ord.

Gjelder alle stipendene:
Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:
• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• CV
• Prosjektbeskrivelse
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker
• Budsjett (gjelder søknader om reisestipend)

Søknadsfrist er 15. oktober 2010.

Søknaden må være poststemplet (pass på å få stempel) senest denne datoen. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Søknader mottatt per e-post godtas ikke.

Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.