Stipend fra Norsk kritikerlag 2011

Norsk kritikerlag utlyser tre ulike stipend, alle med søknadsfrist 15. oktober, og inviterer kritikere som er virksomme i Norge til å søke. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

15. september 2010

Vi inviterer kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) til å søke følgende stipend:

Norsk kritikerlags reisestipend (10 stipend à kr 15 000)
Formålet med stipendiet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser. Søkere må på regelmessig basis være aktive som kritikere innen presse, radio, fjernsyn eller tidsskrifter.

Stipend for sakprosakritikk (ett stipend à kr 80 000)
Presis kritikk er en viktig faktor i utviklingen av gode fagmiljøer. God sakprosa har krav på kvalifisert og dyptpløyende tilbakemelding. For å være med og utvikle dette utlyser Norsk kritikerlag ett stipend for sakprosakritikk på 80 000 kr for aktive kritikere, virksomme i Norge. Stipendet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Arbeidsstipend (ett stipend à kr 150 000)
En av kritikkens viktigste funksjoner er å synliggjøre hvordan det som skapes av kunst og kultur griper inn i vår måte å tenke på. Slik er kritikk et kulturuttrykk i seg selv, med en klar politisk funksjon og formidlingsverdi. For å styrke den uavhengige og gode kritikken utlyser Norsk kritikerlag ett arbeidsstipend på 150 000 kroner for aktive kritikere, virksomme i Norge. Stipendet er finansiert av Institusjonen Fritt Ord.

Gjelder alle stipendene:
Det vil ikke bli laget fortrykte søknadsskjemaer. Søkeren står derfor fritt til å utforme sin søknad. Søknaden skal imidlertid inneholde:
• Søkererens navn, adresse, telefon, e-post, fødselsnummer (11 sifre), bankkontonummer og skattekommune
• CV
• Prosjektbeskrivelse
• Publiseringsplan
• Arbeidsprøver i form av minimum tre kritikker
• Budsjett (gjelder søknader om reisestipend)

Søknadsfrist er 15. oktober 2010.

Søknaden må være poststemplet (pass på å få stempel) senest denne datoen. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli behandlet. Søknader mottatt per e-post godtas ikke.

Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.