Stipend fra Norsk kritikerlag 2012

Norsk kritikerlag utlyser tre ulike stipend, alle med søknadsfrist 15. oktober, og inviterer kritikere som er virksomme i Norge til å søke. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

11. september 2011

Vi inviterer kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) til å søke følgende stipend:

Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Stipend for sakprosakritikk
Det lyses ut ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000. Stipendet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Arbeidsstipend
Det lyses ut ett arbeidsstipend à kr 150 000 og ett à kr 75 000. Stipendiene er finansiert av Institusjonen Fritt Ord.

Søknadsfrist er 15. oktober 2011

Opplysninger kan også fås fra Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo,
tlf. 22 47 24 30, e-post kritikerlaget(a)kritikerlaget.no

Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.