Nyhetsbrev

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Kritikerlaget.

Stipend fra Norsk kritikerlag 2012

Norsk kritikerlag utlyser tre ulike stipend, alle med søknadsfrist 15. oktober, og inviterer kritikere som er virksomme i Norge til å søke. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning.

Kritikerlaget 11. september 2011 Utlysninger

Vi inviterer kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) til å søke følgende stipend:

Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets godkjenning utlyses det 10 reisestipend à kr 15 000 til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Stipend for sakprosakritikk
Det lyses ut ett stipend for sakprosakritikk à kr 80 000. Stipendet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Arbeidsstipend
Det lyses ut ett arbeidsstipend à kr 150 000 og ett à kr 75 000. Stipendiene er finansiert av Institusjonen Fritt Ord.

Søknadsfrist er 15. oktober 2011

Opplysninger kan også fås fra Norsk kritikerlag, Pb. 352 Sentrum, 0101 Oslo,
tlf. 22 47 24 30, e-post kritikerlaget(a)kritikerlaget.no

Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.