Stipend Svensk kulturfond

Svensk kulturfond i Finland utlyser stipend til utenlandsopphold for finlandssvenske, finske eller nordiske som skriver om finlandssvensk eller nordisk kunst.

29. august 2012

Søknadsfrist for dette stipendet, Märta och Yngve Bäcks stipendiefond, er 29. september 2012.

Utlysningsteksten på svensk: Stipendium för längre studievistelse utomlands till finlandssvensk, finländsk eller nordisk kritiker som gjort finländsk eller nordisk konst till föremål för sin publicistiska verksamhet. Stöd för litterära arbeten avsedda för en vidare läsekrets kan även komma i fråga.

Søknaden sendest elektronisk på www.kulturfonden.fi

Vedr spørsmål: ta kontakt med Annika Pråhl
Tfn +35850 5666 474
fornamn.efternamn@kulturfonden.fi