Kritikerlaget

Kalender

Svenska kulturfonden

Stipend til kunstkritikere

Märta och Yngve Bäcks stipendiefond utlyser via Svenska Kulturfonden i Finland stipend til kunstkritikere i hele Norden.

Kritikerlaget 25. august 2014 Kunst

MÄRTA OCH YNGVE BÄCKS STIPENDIEFOND
Stipendium för längre studievistelser utomlands till finlandssvenska,
finländska eller nordiska kritiker som gjort finländsk
eller nordisk konst till föremål för sin publicistiska verksamhet.
Stöd för litterära arbeten avsedda för en vidare läsekrets
kan även komma i fråga.
Disponibelt: 46 000 €

Frågor kan riktas till:
Kulturombudsman Annika Pråhl, tfn 050 566 6474
annika.prahl@kulturfonden.fi.

Ansökan görs elektroniskt på adressen www.kulturfonden.fi
senast 15.9.2014.