Kritikerlaget

Stipendutlysninger 2014

Oversikt over stipendutlysninger 2014 for kritikere som er virksomme i Norge. Søknadsfrist i oktober 2013. Legg spesielt merke til at søknader til Statens kunstnerstipend nå skal sendes inn elektronisk.

Kritikerlaget 11. september 2013 ØkonomiUtlysninger

Kritikere som er virksomme i Norge (medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning) kan søke følgende stipend for 2014:

Statens arbeidsstipend samt diversestipend

Søknader skal nå sendes inn elektronisk gjennom «Mitt nettsted», se www.kunstnerstipend. Innføringen av elektroniske søknader innebærer at søkere må sende inn separate søknader for hver stipendtype de søker. Det er derfor viktig at søkere begynner i god tid. Det vil bli gitt veiledning både på nettsidene til SKS og i hjelpetekster i søknadsskjemaene.

Søknadsfrist 16. oktober kl. 13.00

Gruppen kritikere har per i dag tre arbeidsstipend, og vi oppfordrer aktive kritikere til å søke både på disse og diversestipendene.

Det er for øvrig opprettet to nye statlige stipend: Stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Målgruppen er yrkesaktive kunstnere «som gjennom noen/mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats». Kritikere kan søke disse stipendene til Andre kunstnergrupper.

Stipend fra Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlags reisestipend
Med forbehold om styrets/årsmøtets godkjenning utlyses det ti reisestipend à kr 15 000 til kritikere virksomme i Norge. Medlemskap i Norsk kritikerlag er ingen forutsetning. Formålet med stipendet er å fordype eller fornye kjennskapet til fagområdet gjennom studiereiser.

Stipend for sakprosakritikk
Takket være støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) lyses det ut ett stipend for sakprosakritikk à kr 100 000.

Arbeidsstipend
Takket være støtte fra Institusjonen Fritt Ord lyses det ut ett arbeidsstipend à kr 190 000.

Søknadsfrist for samtlige av Kritikerlagets stipend er 15. oktober 2013. Søknader på e-post godtas ikke.

Opplysninger kan også fås fra
Norsk kritikerlag
Pb. 352 Sentrum
0101 Oslo
tlf. 22 47 24 30
e-post: kritikerlaget(a)kritikerlaget.no

Retningslinjer og veiledning til søkere finner du ved å klikke på de enkelte stipendene i denne teksten. Se også generell informasjon om stipend til kritikere.