Storebror vil se deg

175 av Kritikerlagets 315 medlemmer er trukket ut til å svare i den store Kunstnerundersøkelsen som gjennomføres nå.

10. oktober 2007
Images
De 175 vil i likhet med flere tusen andre organiserte medlemmer i ulike kulturorganisasjoner få tilsendt spørreskjemaet i disse dager. Norsk kritikerlag håper på høy svarprosent fra våre medlemmer, utvalget representerer en høy andel av medlemsmassen og undersøkelsen vil belyse leve- og arbeidsvilkår for kritikere i Norge. Det er tre ukers svarfrist på spørsmålene, som er utarbeidet av Telemarksforskning ved prosjektleder Knut Løyland og Mari Torvik Heian.