Kritikerlaget

Kalender

Støtte til kamerabasert kritikk

Norsk Fotografisk Fond har lansert pilot på ny støtteordning for kamerabasert kunstkritikk.

Kritikerlaget 15. januar 2019 KunstUtlysninger
Nofofo banner vu1 1
Foto: Christian Tunge

«Diskursen rundt kunst er et viktig satsningsfelt i en tid der media generelt viser liten interesse for kunstfeltet. Nofofo ønsker å påvirke denne utviklingen og utlyser derfor midler til kamerabasert kunstkritikk, for å styrke den offentlige samtalen om kamerabasert kunst.» Det skriver Norsk fotografisk fond på sine nettsider, når de lanserer en ny støtteordning for kamerabasert kunstkritikk.

Videre skriver de følgende:
«Nofofo vil støtte prosjekter som bidrar til større forståelse av den kamerabaserte kunsten som presenteres i vår samtid. Dette kan være prosjekter som styrker den kritiske refleksjonen innad i de kunstfaglige miljøene og som gir innganger til samtidskunsten for et generelt publikum. Eksempler på tiltak kan være i form av kritiske tekster, anmeldelser, samtaler, plattformer eller andre alternative konsepter som evner å fremme den kamerabaserte kunstdiskursen.»

Søknadsfristen er 1. februar, og både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

For mer informasjon, se NoFoFo sine nettsider.