Støtte til tidsskrift og kritikk

Norsk kulturråd lanserer ny støtteordning til tidsskrift og kritikk

Kritikerlaget 08. april 2019 Nyheter

Norsk kulturråd lanserer en ny støtteordning for kritikk og tidsskrifter, som vil erstatte flere av dagens ordninger for støtte. En enkelt ordning skal erstatte følgende støtteordninger i Norsk kulturfond: Produksjonsstøtte til kulturtidsskrift, Innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift, Prosjektstøtte kunst- og kulturkritikk, samt driftstilskudd.

Den nye ordningen for tidsskrift og kritikk «[…] har til hensikt å styrke og kvalitetssikre den offentlige ytrings- og refleksjonskulturen gjennom de uavhengige tidsskriftene og kritikken som skapes og utøves i ulike sjangre, formater og formidlingsformer.» Videre skal ordningen «[…] stimulere til tenkning og diskusjon om kunst- og kulturpraksiser, fagforståelser og kulturpolitiske rammevilkår for kunstutøvelse.» Sist skal ordningen også «[…] bidra til å fremme debatt og samtale om kunst og kultur i et demokratiperspektiv.»

Både redaktører, kritikere, utgivere og arrangører kan søke den nye ordningen.

Blant styringsdokumentene for den nye tidsskriftordningen, er Kulturrådets områdeplan for tidsskrift og kritikk. der kulturtidsskriftene og kritikkens grunnleggende betydning understrekers: «I dagens offentlighet er kulturtidsskriftene og kritikken grunnleggende når bredden av humanistisk tenkning, forskning og ulike kunst- og kulturpraksiser, drøftes og brytes mot utviklingstrekk og verdier i resten av samfunnet.»

Den nye ordningen har søknadsfrist 3. september 2019.
Den vil også lanseres på "et eget arrangement på Litteraturhuset 30. april. ":https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/frokostmote-30042019