Støtteordninger via Norwegian Crafts

Søk reisestøtte og støtte til oversettelse av tekst. Frist: 15. oktober.

14. september 2018

Støtte til oversettelse av tekst

Ordningens formål er å bidra til å internasjonalisere norsk kunsthåndverk ved å åpne for økt kontakt, samarbeid med og kunnskapsformidling til fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland. Ordningen skal bidra til å tilgjengeliggjøre norsk kunsthåndverksteori og -kritikk for et større internasjonalt publikum.

Støtteordningen er øremerket kritikere, kuratorer og skribenter med behov for støtte til oversettelse av norsk tekst til engelsk eller annet fremmedspråk.

For mer informasjon og søknadsskjema, se her.

Nettverk & Research – reisestøtte til kuratorer, kritikere og skribenter

Med støtteordningen Nettverk og Research har Norwegian Crafts som ambisjon om å åpne opp for flere aktive kuratorer og kritikere på kunsthåndverksfeltet og igjennom ordningen å stimulere til økt aktivitet på kunsthåndverksfeltet.

Støtteordningen er øremerket kritikere, kuratorer og skribenter med behov for støtte for å gjennomføre faglige reiser i utlandet og internasjonal nettverksbygging.

For mer informasjon og søknadsskjema, se her.

Støtteordningene er finansiert av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet, og administrert av Norwegian Crafts.