Kritikerlaget

Synkende kopivederlag

Kopimaskinene brukes mindre og vederlaget til KOPINORs medlemsorganisasjoner synker. Journalistlaget er særlig ille ut.

Kritikerlaget 01. februar 2002 Økonomi

Journalisten melder (25/1 02) at fotokopiering av presseklipp i bedrifter er halvert fra 1995 til 2001. Dette gjelder medlemsbedriftene til Næringslivets Hovedorganisasjon.
Dette innebærer at betalingen for vederlag synker. Journalistlaget rammes kraftig og er gått ned fra 9.4 til 8.2 mill. kr. i utbetaling fra 1999 til 2001. For 2002 budsjetterer NJ bare med 6.8 mill. kr.
Dette innebærer at NJ kan dele ut færre stipend.
For Norsk kritikerlag er utviklingen ikke like dramatisk siden KOPINOR-midler utgjør en mindre del av inntektsgrunnlaget. Norsk kritikerlags fond mottok i 2001 kr. 180 000 i kopieringsvederlag.