Kritikerlaget

Kalender

Teaterkritikerprisen 2012/2013

Årets kritikerpris for teater går til Tore Vagn Lid for regien på Kill them all! ved Nathionaltheatret. Vi gratulerer!

Kritikerlaget 18. september 2013 PriserTeater
Killthemall
Fra forestillingen "Kill them all!" ved Nathionaltheatret.

Tale ved Anette Therese Pettersen, fremført ved utdelingen av Teaterkritikerprisen 2012/2013 på Litteraturhuset i Oslo 18.september 2013.

Ved

De nominerte til årets kritikerpris for teater er:
• Marit Moum Aune for regi av Stort og stygt og Scener fra et ekteskap
• Tore Vagn Lid for regi av Kill them all!
• Regissør Sigrid Strøm Reibo og ensemblet for Når enden er god er allting godt

Årets kritikerpris for teater går til Tore Vagn Lid for regien på Kill them all! Forestillingen, som hadde premiere på Nationaltheatret i februar, er et sjeldent eksempel på hvordan teaterrommet kan fungere som en refleksjons- og diskusjonsarena, uten å gå på kompromiss med den kunstneriske kvaliteten.

Tore Vagn Lid er regissør, komponist, autor og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Han har en bred teoretisk bakgrunn, inkludert en doktorgrad i anvendt teatervitenskap fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen, Tyskland. Det er med andre ord en skolert og erfaren prisvinner vi har med å gjøre.

Kill them all! er andre del i en sørgespilltrilogi, og siste del (JudasEvangeliet) hadde faktisk premiere ved Den Norske Opera og Ballett for mindre enn ei uke siden. Gjennom hele forestillingstrilogien har det uttalte målet vært å finne fram til en form som kunne ’forene samfunnsmessig overblikk med eksistensielt innblikk’, og som har søkt ’enkeltmennesket i systemet og systemet i enkeltmennesket’. Og med Kill them all! lykkes Lid usedvanlig godt med dette. I forestillingen er det den sosiale krisen i Europa som behandles i en dramatisk form, og som publikum blir vi vitne til et brettspill hvor maktforskjellene mellom spillerne og spillbrikkene kommer stadig tydeligere til syne. Det virkelige dramaet utspiller seg i Europa mens forestillingen pågår, og Lid klarer sammen med ensemblet og øvrige kunstnere på Nationaltheatret å diskutere dette uten at det blir banalt. Det er som om grensene mellom teaterrommet og verden utenfor uthviskes, og forestillingen bringer hendelsene ute i Europa inn i våre liv.

Statistikken over arbeidsløse og hjemløse, og ikke minst – selvmordsstatistikken, gis ansikter og stemmer. Men de fungerer samtidig også som representanter for en større gruppe, og slik behandler forestillingen temaer som avmakt og sosial krise både intellektuelt og emosjonelt, og peker framover og bakover i tid. Gjennom en uhyre skarp presisjon beholder forestillingen både klarhet og kompleksitet, og balanserer empati og avstand, slik at man som tilskuer holder en dyp konsentrasjon fra start til slutt.

Lid har jobbet med lignende tematikk tidligere, blant annet med forestillingen Operasjon Almenrausch. Her gikk Lid i dialog med fortiden, og løftet en hendelse fra andre verdenskrig opp til en diskusjon om vår kollektive selvforståelse – som fortsatt er aktuell for vår samtid. For denne forestillingen mottok Lid Heddaprisen for årets teaterprosjekt i 2009, og også året før mottok han denne prisen – da for iscenesettelsen av Bertolt Brechts Mann = Mann.

Avmakt er ett av temaene som går gjennom store deler av Lids kunstnerskap. Så også med Kill them all! Avmakten kjemper her med gråten i halsen, samt raseriet som bobler. Når dette er en forestilling som fortsatt virker i meg som tilskuer, flere måneder etter at jeg så den, så kommer nok dette av den presise måten forestillingens dokumentariske aspekt er sammenvevd med det estetiske. Slik blir ikke avmakten en resignasjon, men et utgangspunkt for en refleksjonsprosess som altså fortsetter å pågå flere måneder etter.

Jeg var ikke alene om å nominere denne forestillingen til denne prisen, kollega Ine Therese Berg i Morgenbladet skrev følgende:

Regissøren har gjennom hele sin karriere tatt opp viktige samfunnsspørsmål parallelt med en bevisst og tydelig kunstnerisk utforskning av teatermediets muligheter. Tore Vagn Lid er en auteur som utvikler tekst og forestilling parallelt og legger stor vekt på research. I “Kill Them All!” er dette særlig framtredende. Med forestillingens tematikk, finanskrisens menneskelige konsekvenser blant annet i form av alarmerende økning i selvmordsrater, formår regissøren å plassere teatret helt i forkant av den offentlige debatten. I en tid hvor publikumstall i økende grad brukes som målestokk for kunstnerisk kvalitet understreker Lid med “Kill Them All!” at teatrets funksjon fortsatt kan være å sette problemer under debatt. Vagn Lid utfordrer, men undervurderer ikke sitt publikum. Tore Vagn Lid er en unik stemme i den norske scenekunsten og peker med “Kill Them All!” samt tidligere og framtidige prosjekter forbilledlig framover mot en oppløsning av skillet mellom institusjonsteatret og det frie feltet.

Jeg sier meg enig med min kollega Berg, og det er en stor glede å kunne dele ut årets kritikerpris for teater til Tore Vagn Lid. Prisen er et trykk av Håkon Gullvåg.