This is how I write

27. oktober 2023 arrangerte kunstseksjonen i Norsk kritikerlag den internasjonale, online utgaven av «Slik skriver jeg». Under følger opptak fra samtalen.

31. oktober 2023
This is how i write banner

27. oktober 2023 arrangerte kunstseksjonen i Norsk kritikerlag den internasjonale, online utgaven av «Slik skriver jeg» – med mål om å gi et faglig innblikk i de mer konkrete sidene ved kritikervirket som en skrivende praksis.

De inviterte gjestene var Julia Grosse (med-grunnlegger og kunstnerisk leder av plattformen Contemporary And (C&)) og Estelle Nabeyrat er kurator og kunstkritiker, og bor og jobber i Frankrike og Spania. Samtalen ble moderert av Sofia M. Ciel (filosof, uavhengig forsker, kurator og kunstkritiker).

The international online edition of “This is How I Write” was hosted by the art section of the Norwegian Critics’ Association (Norsk kritikerlag) on 27th October 2023, aiming to give a professional insight into the art critic’s work as a writing practice.

The invited guests were Julia Grosse (co-founder and artistic director of the platform Contemporary And (C&)) and Estelle Nabeyrat (curator and art critic). The conversation was moderated by Sofia Ciel (philosopher, independent researcher, curator, and art critic).