Kritikerlaget

Kalender

Tidsånd og åndenød – kulturtidsskriftene i Norge

Kulturrådet inviterer til lansering av boka Kulturtidsskriftene og til debatt om kulturtidsskriftenes tilstand, utfordringer og betydning.

Kritikerlaget 16. februar 2018 Nyheter
Kulturtidskriftene

Når: 2. mars 2018 kl. 09:30 – 16:00
Hvor: Litteraturhuset i Oslo

Kulturtidsskriftene har lenge hatt en viktig funksjon i den politiske og kulturelle offentligheten i Norge. De har vært arenaer for kritisk refleksjon, opplysning og debatt om aktuelle kultur- og samfunnsspørsmål, og slik – har det blitt hevdet – har de bidratt til å formidle tidsånden gjennom ulike historiske epoker. Er dette fremdeles situasjonen for kulturtidsskriftene?

Kulturtidsskriftene har alltid vært preget av svak økonomi. I de senere årene har dessuten endringer i medielandskapet bidratt til å øke presset mot kulturtidsskriftenes egenart. Hvilke konsekvenser har dette for de mer dyptpløyende tekstsjangrene som karakteriserer kulturtidsskriftene, og – i neste omgang – for den offentlige debatten? Betyr dette at tidsåndens formidlere lider åndenød, eller er kulturtidskriftene fremdeles en livskraftig publiseringsform?

Kulturtidsskriftene handler også om tidsskriftenes betydning for kritikken og om kritikernes vilkår.

På oppdrag fra Norsk kulturråd har Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Bjarne Riiser Gundersen og Audhild Gregoriusdotter Rotevatn fra Høgskolen i Volda utredet kulturtidsskriftene i Norge. I den forbindelse inviteres det til boklansering og seminar for å belyse kulturtidsskriftenes betydning, tilstand og utfordringer. Hva er kulturtidsskriftenes egenart og funksjon i den offentlige samtalen? Hvordan forstår kulturtidsskriftenes seg selv, og hvordan kommuniserer de med sine lesere? Hvilke utfordringer står kulturtidsskriftene overfor i dag, og hvordan ser det norske tidsskriftfeltet ut fra et europeisk perspektiv? Les mer om bokens innhold under.

For detaljert program, se Kulturrådets nettsider.

Arrangør: Norsk kulturråd.