Tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak

Trondheim kommune gir tilskudd til tidsbegrensede prosjekter innen profesjonell kunst og kultur. Kritikere oppfordres til å søke.

18. september 2023
Ghl 20160726 005
Kilde: Trondheim kommune

Under ordningen «Profesjonelle kulturtiltak» har Trondheim kommune øremerket midler til prosjekter innenfor kunstkritikk. Denne har blitt økt særskilt fra 2021, og Artscene Trondheim oppfordrer kritikere til å søke støtte.

Søknadsfrist: 1. desember 2023.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt.

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Mer informasjon her.