Kritikerlaget

Kalender

To statlige arbeidsstipend for kritikere

Kritikerlaget 28. mars 2011 Økonomi

Norsk kritikerlags kontinuerlige arbeid for flere arbeidsstipend til kritikere gir sakte men sikkert resultater. Årets gledelige nyhet er at antall statlige arbeidsstipend for kritikere dobles – fra ett til to ettårige stipend. Det første stipendet ble opprettet i 2007 og deles mellom samtlige kritikergrupper, mens det andre stipendet, som altså deles ut første gang i år, er øremerket kritikere innen det visuelle kunstfeltet. I år tilfaller disse stipendene henholdsvis litteraturkritiker Margunn Vikingstad og kunstkritiker Marit Paasche. I tillegg deles det ut noen mindre diversestipend til kritikere.

For fullstendig oversikt over årets tildelinger, se Tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2011 på Kulturdepartementets nettsider.